Sportgeneeskunde

 

Consult

Het grootste deel van de bezoekers komt naar ons centrum vanwege chronische pees overbelastingsklachten van de knie, achillespees, voetzool, hamstring, lies, schouders of rug.

De aanpak bestaat uit het zorgvuldig vaststellen van de diagnose en de oorzaak van de overbelasting. De behandeling kan onder andere bestaan uit: oefentherapie (overbelasting betekent immers dat de overbelaste pees niet sterk genoeg is) en een optimalisatie van het bewegingspatroon of een bewegingsanalyse – een gangbeeldanalyse of fietspositiemeting.

De behandeling van de sportarts kan onder andere bestaan uit de volgende onderdelen:

  • aangepast trainingsprogramma;
  • zelfstandige oefentherapie;
  • fysiotherapie
  • medicatie
  • injectietherapie
  • zool/schoenaanpassing

Voor het maken van een afspraak voor een consult bij één van onze sportartsen, dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief gericht aan de sportgeneeskunde / sportarts. Deze verwijsbrief kan worden afgegeven door een medisch specialist.

Wachttijden consult bij de sportarts: u kunt binnen drie weken bij ons terecht.

Bewegingsanalyse

De gangbeeldanalyse en de fietspositiemeting zijn twee belangrijke speerpunten binnen ons centrum.

Met deze twee methoden kunnen wij heel vaak de oorzaak van de overbelasting objectief achterhalen en adviezen geven voor een optimaal bewegingspatroon. De gangbeeldanalyse gebeurt door middel van een dynamische voetdrukmeting op een loopband, de fietspositiemeting gebeurt door middel van een dynamische videoanalyse.

Wachttijden bewegingsanalyse: u kunt binnen drie weken bij ons terecht.

Conditiemeting en trainingsadvies

Ons centrum beschikt over de meest uitgebreide apparatuur om de zuurstofopname (VO2) en omslagpunt (anaerobe drempel) te meten op de fiets, loopband of roeiergometer. Met deze resultaten kunnen wij ook een gedetailleerd trainingsschema opstellen. Dit geldt niet alleen voor top- en amateursporters maar ook voor patiënten tijdens of na een ziekte (oncologie, longaandoeningen, diabetes type 2 etc.).

Wachttijden sportmedische onderzoeken: 
basis sportmedisch onderzoek: u kunt binnen één week bij ons terecht
groot sportmedisch onderzoek: u kunt binnen drie weken bij ons terecht
uitgebreid sportmedisch onderzoek: u kunt binnen drie weken bij ons terecht
top sportmedisch onderzoek: u kunt binnen vier weken bij ons terecht

Maak een afspraak

Let op: Wanneer wij u bellen, doen we dit met een afgeschermd / anoniem nummer. Houdt u daar rekening mee wanneer u een telefoontje van ons verwacht!

Sportgeneeskunde