Top sportmedisch onderzoek

Het top sportmedisch onderzoek is voor sporters die naast hun anaerobe drempel ook hun aerobe drempel exact willen bepalen. Dit kan door een combinatie van een zuurstofopnamemeting en lactaatmeting in één test. Wij gebruiken hiervoor een lactaatmeting en een nieuw ontwikkeld testprotocol van 30-45 minuten.

Inspanningsonderzoek met (optioneel) trainingsschema
Wij bieden u, naast een uitgebreide check-up van uw gezondheid, een uitgebreide conditietest om uw duurprestatie, verbrandingsdrempel, anaerobe drempel (omslagpunt) en VO2-max (maximale zuurstofopnamevermogen) te meten.

Waarom is het zinvol om je aerobe drempel te laten bepalen?
Het is zinvol om je aerobe drempel te bepalen omdat dit informatie geeft over de intensiteit die je kunt volhouden over langere duur – (meer dan vier uur). Door je aerobe drempel te bepalen kun je een specifiekere indeling geven over je lagere zones. Dit geldt voor zowel snelheid, vermogen en hartslagzones. Bestaat een groot deel van uw trainingen uit een inspanning in lagere zones? Dan is dit een zeer zinvolle test om dit beter in kaart te brengen en zo nog specifieker te kunnen trainen.

Het onderzoek bestaat uit:

 • vragenlijst invullen en doorlopen met de sportarts
 • meten van lengte, gewicht, BMI, middelomtrek, vetpercentage, beenomtrek en bloeddruk
 • longfunctietest (spirometrie)
 • een rusthartfilmpje (rust-ECG)
 • inspanningstest op de fiets inclusief inspannings-ECG, vermogensmeting, VO2-max en lactaatmeting
 • nabespreking met sportarts en inspanningsfysioloog
 • rapportage met indien nodig vragen beantwoorden via de e-mail
  Er kan indien nodig een medische verklaring worden afgegeven.
  De geldigheid van deze verklaring is één kalenderjaar.

De kosten van dit onderzoek bedragen €335,-.

Wachttijden: u kunt binnen één à twee weken bij ons terecht.

Optioneel:
1. Uitgebreid bloedonderzoek: Wat wordt er bij het uitgebreid bloedonderzoek allemaal onderzocht?Leukocyten, Differentiatie, Hemoglobine, hematocriet, Ferritine, Foliumzuur, Vitamine B12, Gamma GT, Kreatinine, Cholesterol, Cholesterol HDL, Glucose en Vitamine D. Meer informatie over het uitgebreid bloedonderzoek vindt u hier.
Let op! 
Indien u uitgebreid lab wenst, geef dit aan bij het maken van uw afspraak zodat wij het formulier toe kunnen sturen. 
Het uitgebreid bloedonderzoek wordt afgenomen op één van de STAR locaties naar keuze: klik hier.

Maak een afspraak