Klachtenregeling

Wij vinden uw mening erg belangrijk en doen er alles aan om aan uw wensen te voldoen. Mocht u desondanks niet geheel tevreden zijn en/of suggesties ter verbetering hebben, dan horen we het graag. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening, zo nodig, te verbeteren. Hieronder kunt u lezen welke stappen u kunt volgen. 

Klachtenformulier

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of communicatie dan kunt u dit kenbaar maken middels onderstaand klachtenformulier. Binnen twee werkdagen geven wij u een terugkoppeling op uw klacht. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Klachtencommissie

We willen graag samen met u tot een oplossing komen, maar wanneer het gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt of wanneer u een onafhankelijke uitspraak over uw klacht wilt, dan kunt u uw klacht laten behandelen door een klachtencommissie. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en één lid. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgverlener (Sportgeneeskunde Rotterdam) op te vragen, zodat alle betrokkenen gehoord kunnen worden. Hiervoor wordt u toestemming gevraagd. 

Na het onderzoek wordt er een uitspraak gedaan over de gegrondheid en wordt er eventueel een aanbeveling gegeven over welke maatregelen er genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. Een schadevergoeding wordt niet door de klachtencommissie toegekend. 

De klachtencommissie kan geen bindende uitspraak doen en kent geen schadevergoedingen toe. Dat wil zeggen dat de zorgverlener (Sportgeneeskunde Rotterdam) niet verplicht is het advies van de klachtencommissie op te volgen. Als u wel een bindende, afdwingbare uitspraak wilt, moet u een andere procedure volgen. Bijvoorbeeld bij het Regionaal Tuchtcollege of bij de burgerlijke rechter.

Hoe kunt u de klachtencommissie bereiken?

Sportgeneeskunde Rotterdam is aangesloten bij de klachtenregeling van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Hier kunt u meer informatie vinden betreffende de klachtenregeling.

Sportgeneeskunde Rotterdam Fysiotherapie is aangesloten bij de klachtenregeling van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hier kunt u meer informatie vinden betreffende de klachtenregeling. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure via één van de onderstaande instanties:

•               de Klachtencommissie van het KNGF  
•               de Commissie van Toezicht van het KNGF
•               het Regionaal Tuchtcollege van de overheid