Sports Innovation Centre

Sportgeneeskunde Rotterdam heeft in samenwerking met Rotterdam Topsport, Gemeente Rotterdam, Erasmus MC, Erasmus Universiteit, TU Delft en de Hogeschool Rotterdam het Rotterdam Sports Innovation Centre (RISC) ontwikkeld. Het RISC is een platform ter ondersteuning bij de begeleiding van innovatieve vraagstukken in de duursport en breedtesport.

Dit centrum geeft bedrijven, overheden, verenigingen en individuen met een innovatief vraagstuk in de sport de mogelijkheid om:

  • kennis te vergaren bij de aangesloten partners,
  • voor een idee een haalbaarheidsonderzoek te doen,
  • een prototype te ontwikkelen,
  • een preproductiemodel te testen én begeleiding te krijgen binnen het netwerk van “preproductie naar eindproduct”.