Onze organisatie

 

Ontstaan van de organisatie

Sportgeneeskunde Rotterdam is in 2012 opgericht door Cor Jongenengel, toen nog onder de naam SMC Maasstad en vanuit Centrum Orthopedie Rotterdam. Cor vond dat een sportmedisch centrum, waar sportarts en bewegingswetenschapper parallel aan elkaar werkten ontbrak in het huidige landschap en zag het samenvoegen van deze kennis als een nieuwe en verfrissende blik in de behandeling en begeleiding van sporters. Na een korte periode in Barendrecht te zijn gehuisvest is SMC Maasstad in 2016 gefuseerd met SMA Rotterdam, gevestigd in het Ikazia Ziekenhuis, onder de nieuwe naam Sportgeneeskunde Rotterdam.

Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme. Hierdoor vallen per 1 januari 2016 zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts (zoals sportmedisch advies bij een blessures) in de basiszorgverzekering. De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.

In 2016 en 2017 maakte Sportgeneeskunde Rotterdam een sterke groei door waardoor er nu met gepaste trots een nieuwe hoofdlocatie wordt betreden waarbij sportgeneeskunde, revalidatiegeneeskunde en fysiotherapie allen onder één dak te vinden zijn.

Value-Based Healthcare:

Sportgeneeskunde Rotterdam werkt middels de model van Michael Porter: Value-Based Healthcare. Dit houdt in dat de zorg rondom U is ontwikkeld en niet rondom de specialist.  Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vragen:

– Hoe kunnen wij de patiëntwaarde meten, verbeteren en leveren binnen onze organisatie en op welke manier moeten wij ons hiervoor optimaal organiseren?
– Op welke manier kunnen wij optimaal integraal samenwerken met andere zorgaanbieders of organisaties binnen een bepaald zorgpad, zodat de waarde voor de patiënt geoptimaliseerd kan worden?

Fysiotherapie

Bij Sportgeneeskunde Rotterdam Fysiotherapie staat de cliënt met fysieke, emotionele, mentale en sociale behoeften voorop. Er wordt vanuit eigen kracht en regie gewerkt aan een beter kwaliteit van leven, zodat de cliënt weer kan participeren in werk, sport of andere doeleinden. Sportgeneeskunde Rotterdam Fysiotherapie streeft naar hoogkwalitatieve multidisciplinaire zorg waarin iedere cliënt specialistisch gezien wordt.

Onze visie op zorg

Behandelbelofte – wij behandelen u door totdat u beter bent of tot wij een duidelijke oorzaak hebben gevonden waardoor dit niet het geval is. Dit is waar Sportgeneeskunde Rotterdam voor staat.