2. Waarom een sportmedische keuring? Wat is de meerwaarde van een uitgebreide keuring tegenover een groot sportmedisch onderzoek?

2. Waarom een sportmedische keuring? Wat is de meerwaarde van een uitgebreide keuring tegenover een groot sportmedisch onderzoek?

Het doel van een sportmedische keuring is om op basis van een risicoanalyse te komen tot een zo verantwoord mogelijk sport- en beweegadvies. Door middel van een sportmedische keuring worden de gezondheid en de belastbaarheid goed in beeld gebracht. Dit is met name van belang voor oudere (weer startende) sporters, intensieve sporters, inactieve mensen en patiënten met chronische aandoeningen.

Voor prestatiesporters kunnen ook individuele trainingsrichtlijnen worden opgesteld. Hiervoor wordt de normale inspanningstest (zoals uitgevoerd bij een groot sportmedisch onderzoek) uitgebreid met een ademgasanalysetest of VO²-max test. Deze test geeft veel informatie over fitheid en conditie. Tijdens deze test krijgt u een masker op waarbij via de uitgeademde lucht gekeken wordt wat er met uw lichaam gebeurt tijdens maximale inspanning. Met de test kunnen de volgende waardes worden bepaald:

  • Maximale zuurstofopname (absoluut – zegt iets over aanleg voor duursport en getraindheid)
  • De verzuringsdrempel of omslagpunt. Omslagpunt of anaerobe drempel is de verzuringsdrempel, waarbij het (maximale) tempo, uitgedrukt in het aantal hartslagen per minuut (hartslag bij omslagpunt) door de testpersoon gedurende een lange tijd (tot ongeveer een uur) kan worden volhouden. De hartslag bij het omslagpunt stijgt door een verbeterde conditie. Het vermogen waarop dit gebeurt is een voorspeller van duurprestaties en de hartslag kan gebruikt worden voor het optimaliseren van de trainingszones.
  • De eventuele oorzaak van kortademigheid tijdens de inspanning (indien van toepassing)
  • Aan de hand van de gegevens zal de sportarts het trainingsprogramma bespreken en zo nodig aanpassen.