11. Mag ik duiken met een hoge bloeddruk of wel met hoge bloeddrukmedicatie?

11. Mag ik duiken met een hoge bloeddruk of wel met hoge bloeddrukmedicatie?

Er wordt over een verhoogde bloeddruk gesproken als deze boven de 140 /90 mmHg uitkomt. Dit moet wel bij herhaling zijn aangetoond. Tijdens duiken stijgt de bloeddruk door een aantal mechanismen:

  • Door onderwater te komen (immersie) wordt het bloed van de extremiteiten (met name benen) richting de borst-buikholte gestuwd (600-700 ml) waardoor de centrale bloeddruk stijgt
  • Dit zelfde gebeurd ook door perifere vasoconstrictie (dichtknijpen van kleine bloedvaatjes) door met name in koud water te duiken
  • Inspanning (van het zwemmen, zeker bij ongunstige stroming)

Bij duikers wordt een bovengrens van 160/100 mmHg geaccepteerd. Er zijn echter wel een aantal aandoeningen die door een verhoogde bloeddruk eerder kunnen ontstaan, waaronder Immersie Pulmonaal Oedeem, decompressieziekte en cardiovasculaire events zoals hartinfarcten of hersenbloedingen.

Medicatie

Indien een hoge bloeddruk behandeld moet worden met medicijnen geldt in alle gevallen dat na het starten met pillen er een periode moet zijn waarin niet gedoken mag worden. Soms ontstaan er bijwerkingen zoals duizeligheidsklachten, bijvoorbeeld bij snel opstaan (door een tijdelijk lagere bloeddruk), waaraan het lichaam moet wennen. Ook bij een dosisverandering geldt een duikverbod.

Er bestaan meerdere soorten medicijnen, waarvan de meesten geen bezwaar geven tegen duiken. Voor ACE remmers, angiotensine-II-receptor antagonisten en calcium-antagonisten is er relatief weinig bezwaar. Diuretica en beta-blockers kunnen soms wel bezwaarlijk zijn vanwege hun bijwerkingen.