1. Wat het verschil concreet is tussen de twee specialisaties: Sportgeneeskunde en Fysiotherapie?

1. Wat het verschil concreet is tussen de twee specialisaties: Sportgeneeskunde en Fysiotherapie?

Het verschil tussen de specialisaties is dat de sportarts hoofdbehandelaar is. Hij/zij stelt de diagnose en maakt, samen met de patiënt, een plan voor de behandeling. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de beoordeling van de bewegingswetenschapper en de fysiotherapeut. De bewegingswetenschapper beoordeelt het houdings- en bewegingspatroon en gaat op dit gebied op zoek mogelijke oorzaken voor de klachten en eventuele aanpassingen. De fysiotherapeut doet een uitgebreide analyse van het bewegingsapparaat op zoek naar disbalans in spierevenwicht en zorgt voor oefentherapie advies op maat.

Verwijzing – vergoeding:
Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij de sportarts dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief aan de sportgeneeskunde / sportarts van de medisch specialist. Dit kan ook uw huisarts zijn.

De vergoeding komt uit de basisverzekering, de hoogte van de vergoeding is conform polisvoorwaarden – voor de hoogte van de vergoeding dient u uw zorgverzekering te raadplegen.

De fysiotherapeut is tevens ook toegankelijk zijn zonder verwijzing van de medisch specialist / arts. De vergoeding komt vanuit de aanvullende verzekering, het aantal behandelingen buiten de polis “aanvullende fysiotherapie’’ is voor eigen rekening. Voor een chronische indicatie komen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende polis, mits u voor 20 behandelingen bent verzekerd. Anders dient u het verschil zelf te betalen. Na 20 behandelingen komt de fysiotherapie in de basiszorg komt, hierdoor komt het eigen risico van €385 euro ook voor eigen rekening.