Vergoedingen en tarieven

Vergoeding sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme. Hierdoor worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed vanuit de basisverzekering. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico en een eventuele eigen bijdrage.

Een zorgvraag wil zeggen dat u een medische klacht heeft. Voor een consult bij de sportarts heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.

Wanneer u een afspraak bij de sportarts heeft, wordt er een DBC-traject geopend. Dit gebeurd op dezelfde manier als wanneer u een medisch specialist in het ziekenhuis zou zien.

DBC

Wij brengen de kosten van uw behandeling, conform de zorgverzekeringswet, in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een DBC traject wordt geopend vanaf het eerste consult met de sportarts en duurt maximaal 90 dagen. Na 90 dagen wordt de DBC gesloten en voorzien van een declaratiecode. De facturatie zal in de daaropvolgende weken plaatsvinden. Wanneer uw behandeling langer duurt dan 90 dagen wordt er een nieuwe DBC geopend welke een maximale duur heeft van 120 dagen.

Kosten DBC

Elke DBC heeft een standaardprijs, ook wel passantentarief genoemd. Dit is een gemiddelde van alle kosten die bij een bepaalde diagnose op instellingsniveau is vastgesteld en daarmee niet is opgebouwd uit verschillende losse zorgactiviteiten.

Een DBC van 1 of 2 polikliniekbezoeken€ 231,-
Een DBC van 3 of meer polikliniekbezoeken€ 418,-
Een DBC met (zwaar) beeldvormend onderzoek (zoals echo, röntgen, CT-scan of MRI)€ 583,-
Een compleet overzicht van onze passantentarieven kunt u vinden, door op onderstaand PDF document “Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2020” te klikken. 

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2020

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2019

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2018

Vergoeding DBC

Een DBC wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de kosten voor eigen rekening hangen af van een tweetal zaken, namelijk:

  1. Het eigen risico. Het eigen risico in 2020 is minimaal € 385,-.
  2. Het type zorgpolis bij niet gecontracteerde zorg.

Voor het eigen risico is de startdatum (eerste consult bij de sportarts) bepalend. Is uw DBC gestart in 2019, dan wordt uw eigen risico van 2019 aangesproken. Is een eventueel vervolgtraject (nieuwe DBC) gestart in februari 2020, dan wordt uw eigen risico van 2020 ook aangesproken.

Contract of betaalovereenkomst met uw zorgverzekeraar

  • DSW Zorgverzekeraar (7029);
  • Stad Holland Zorgverzekeraar (7029);
  • ONVZ Ziektekostenverzekeraar (0441);

Geen contract of betaalovereenkomst met uw zorgverzekeraar

De facturatie gaat in dit geval anders. We hebben onze facturatie uitbesteed aan factoringmaatschappij Fa-med. Via Fa-med ontvangt u onze factuur. We verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te betalen. Meer informatie over Fa-med kunt u hier vinden.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dient u zelf de factuur te declareren. Het kan zijn dat u geen volledige vergoeding ontvangt en een eigen bijdrage moet betalen. Of u een eigen bijdrage moet betalen, hangt af van welke polis u heeft afgesloten en bij welke zorgverzekeraar.
Grofweg zijn er een drietal verschillende soorten polissen, namelijk:

  • Restitutiepolis. Bij een restitutiepolis heeft u minimaal recht op 100 % vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief. De kans is klein dat u een eigen bijdrage moet betalen.
  • Naturapolis. U betaalt een eigen bijdrage, omdat u een percentage vergoed krijgt van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit is een gemiddelde van alle tarieven dat uw zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders heeft afgesproken.
  • Budgetpolis. Deze herkent u aan toevoegingen achter de polis naam, zoals: “Zorgbewust”, “Budgetbewust”, “Online verzorgd” of “Selectief”. Het is een goedkopere variant van de naturapolis met meer beperkende voorwaarden. U betaalt een eigen bijdrage, omdat u een percentage vergoed krijgt van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit is een gemiddelde van alle tarieven dat uw zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders heeft afgesproken.

Voor de hoogte van het vergoedingspercentage en het gemiddeld gecontracteerde tarief kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven en vergoedingen sportmedische onderzoeken

2020

Basis sportmedisch onderzoek < 12 jaar€ 145,-
Basis sportmedisch onderzoek€ 175,-
Groot sportmedisch onderzoek€ 235,-
Uitgebreid sportmedisch onderzoek€ 295,-
Top sportmedisch onderzoek€ 335,-
Het is mogelijk dat sportmedische onderzoeken vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk of u aanvullend verzekerd bent en bij welke zorgverzekeraar.

Op de website van Sportzorg kunt u een overzicht vinden van alle vergoedingen per zorgverzekeraar. Wilt u zeker weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, raadpleeg dan uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Wij zijn lid van de FSMI en gecertificeerd door het SCAS.

Omdat een eventuele vergoeding via de aanvullende verzekering gaat, wordt uw eigen risico niet aangesproken. U dient de factuur, welke wij via Fa-med sturen, zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Tarieven en vergoedingen sportmedische keuringen

2020

Duikkeuring€ 175,-
LAPL keuring€ 145,-
Zweefvliegkeuring€ 145,-
Keuring parachutespringen€ 175,-
Keuring motorsport (KNAF, KNMV, MON)€ 175,-
Keuring opleiding HALO€ 175,-
Keuring opleiding CIOS€ 175,-
Keuring opleiding Sport en Bewegen€ 140,-
Duikkeuring opleiding Sport en Bewegen€ 100,-
Keuring opleiding VeVa€ 140,-
Het is mogelijk dat Sportmedische keuringen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk of u aanvullend verzekerd bent en bij welke zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar of u aanvullend verzekerd bent. We zijn lid van de FSMI en gecertificeerd door het SCAS.

Omdat de eventuele vergoeding via de aanvullende verzekering gaat, wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Tarieven en vergoedingen fysiotherapie

2020

Screening€ 14,-
Screening, intake en onderzoek€ 49,-
Intake en onderzoek na verwijzing€ 49,-
Zitting fysiotherapie€ 37,50
Zitting manuele therapie€ 47,50
Zitting oedeem therapie€ 55,-
Lange zitting
(voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen)
€ 46,50
Eenmalige fysio- / oefen therapeutisch onderzoek€ 60,-
Toeslag voor zitting aan huis€ 15,-
Niet nagekomen afspraak
fysio- / oefentherapie
€ 25,-
Niet nagekomen afspraak specialisatie€ 33,-

Verwijzing

In de meeste gevallen heeft u voor fysiotherapie geen verwijzing nodig en worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze heeft afgesloten. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarvoor een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig is en u een vergoeding vanuit de basisverzekering ontvangt. Hieronder vindt u een aantal algemene richtlijnen. Raadpleeg uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar wanneer u zeker wilt weten wat voor u van toepassing is.

Vergoeding fysiotherapie voor volwassenen

Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering waarbij een zorgverzekeraar een maximum budget kan hanteren of een maximum aantal behandelingen.

U krijgt maximaal 9 behandelingen voor manuele therapie vergoed, ongeacht of u voor meer behandelingen fysiotherapie verzekerd bent. Alleen wanneer uw zorgverzekeraar een budget hanteert, kunnen dit er meer zijn.

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, hanteren we bovenstaande tarieven.

Vergoeding chronische indicatie fysiotherapie

In de basisverzekering is een vergoeding opgenomen voor chronische fysiotherapie. Hiervoor komt niet iedereen in aanmerking. U komt hiervoor in aanmerking wanneer:

  • Uw klacht voorkomt op de Chronische Lijst Borst, opgesteld door de rijksoverheid.,
  • U een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist waar de chronische aandoening en chronische indicatie op beschreven staat.

De vergoeding vanuit de basisverzekering gaat pas in bij de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze heeft afgesloten. Heeft u dit niet of niet voor 20 behandelingen, dan betekent dit dat u de behandelingen zelf moet betalen.

Voorbeeld:
U krijgt 12 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling, krijgt u volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige acht behandelingen, moet u dan zelf betalen. Zie hiervoor bovenstaande tarieven.

Wanneer de behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed, dient u rekening te houden met uw eigen risico (in 2020 is dit minimaal € 385,-). Dit gaat per kalenderjaar. Heeft u behandelingen in 2020 en loopt dit door in 2021, dan wordt uw eigen risico in 2021 weer aangesproken.

U hoeft geen eigen risico te betalen voor behandelingen die vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding fysiotherapie bij artrose knie of heup

Bij een chronische behandeling van artrose in de knie of heup worden bij de meeste zorgverzekeraars de eerste 12 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de 13de behandeling wordt de aanvullende verzekering aangesproken, mits u deze afgesloten heeft.

Er zijn echter ook een aantal zorgverzekeraars die direct de aanvullende verzekering aanspreken. Raadpleeg uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar wat voor u van toepassing is.

Vergoeding fysiotherapie voor kinderen

Bij kinderen jongen dan 18 jaar vergoed de zorgverzekeraar 18 behandelingen vanuit de basisverzekering, ongeacht hoe de ouders verzekerd zijn. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Gecontracteerde zorg

We hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat we rechtstreeks kunnen declareren naar uw zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering of bent u over het maximum budget of behandelingen heen, dan sturen wij de factuur rechtstreeks naar u.

Betalingsvoorwaarden

Wij besteden de facturatie uit aan factoringmaatschappij Fa-med. U ontvangt dus niet van ons, maar van Fa-med de (rest)factuur van uw behandeling. De factuur is opgesteld aan de hand van de door ons verstrekte gegevens en specificaties.

Specificatie factuur

Op de factuur, die u van Fa-med ontvangt, kunt u zien hoe de factuur is opgebouwd. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoed dan staat dit vermeld. Het resterende bedrag betaalt u aan Fa-med.

U dient het gehele bedrag aan Fa-med over te maken wanneer er geen vergoeding op de factuur staat aangegeven. Controleer bij uw zorgverzekeraar of u de factuur kunt declareren.

Betalingstermijn

U dient de factuur, welke u per post van Fa-med ontvangt, binnen 30 dagen te betalen. De betalingsverplichting is niet anders dan wanneer u de factuur rechtstreeks van ons zou ontvangen. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer uw zorgverzekeraar uw factuur nog niet heeft vergoed.

Betaalt u de factuur niet binnen 30 dagen, dan is Fa-med gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. De bijkomende kosten brengen zij in rekening conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling van uw factuur

Er zijn twee manieren om de factuur te betalen, namelijk per acceptgiro of internetbankieren.
Een acceptgiro kun u onderaan de factuur vinden. Vul deze volledig in met uw naam, bankrekeningnummer en uw handtekening.

Voor internetbankieren dient u de volgende gegevens in te vullen:
Ten name van: Fa-med B.V.
Rekeningnummer: NL97ABNA0627000800
Betalingskenmerk: uw notanummer

Reageren op factuur

Wij staan u graag te woord met betrekking tot inhoudelijke vragen over uw factuur. Dit kunt u telefonisch doen door te bellen naar 010 – 304 20 80 of een email te sturen naar declaraties@sportgeneeskunderotterdam.nl.

Bent u, om welke reden dan ook, niet in staat om uw nota op tijd te betalen, dan dient u contact op te nemen met Fa-med. U kunt bij Fa-med bijvoorbeeld “uitstel van betaling” of “betaling in termijnen” aanvragen.

Fa-med is telefonisch te bereiken op 0900 – 08 85 van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. U betaalt hiervoor alleen uw gebruikelijke belkosten.