Revalidatie na COVID-19; informatie voor verwijzers

Eind 2019 werd COVID-19 (ziekte als gevolg van een SARS-CoV-2 infectie) voor het eerst gediagnosticeerd in Wuhan, China. Inmiddels heeft het virus zich ontwikkeld tot een pandemie. Sportgeneeskunde Rotterdam biedt een revalidatietraject aan, gebaseerd op de “Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19” van de Federatie Medisch Specialisten en het KNGF-standpunt “Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19”. Het revalidatietraject volgt voor een groot deel de multidisciplinaire richtlijn “Medisch Specialistische Revalidatie bij Oncologie” en de richtlijn “COPD” van de KNGF.

De patiënt revalideert in een moderne trainingsfaciliteit van 500m2

De patiënt revalideert in een moderne trainingsfaciliteit van 500m2 onder professionele begeleiding van fysiotherapeuten en sportartsen of virtueel via de MijnzorgApp. Alle informatie over ons revalidatietraject vindt u op deze pagina of bekijk/ download onze folder Revalidatie na COVID-19

– Wanneer overweegt u een verwijzing naar onze sportartsen?
– Intake sportarts (na 2 weken klachtenvrij)
– Intake fysiotherapeut
– Start gepersonaliseerd beweegprogramma bij fysiotherapeut
– Evaluatie en terugkoppeling
– Doorverwijzen
– Meer informatie/ intercollegiaal overleg

 Intake sportarts

Brengt de fysieke en mentale gezondheid in kaart. Er wordt een rust ECG gemaakt, spirometrie verricht en een uitgebreid sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse en longmeting uitgevoerd om de fysieke fitheid te meten en screenen op pulmonale en/of cardiale pathologie. Bij het rust ECG en de inspanningstest wordt goed gelet op tekenen voor myocarditis met myocardschade tot gevolg, een belangrijke cardiale manifestatie van COVID-19.
Indien er afwijkingen gevonden worden, verwijzen wij door naar de betreffende specialist voor verdere analyse. Afhankelijk van de gevonden afwijking zal het revalidatietraject pas starten na deze analyse.

Intake fysiotherapeut

Brengt het bewegend functioneren in kaart en neemt diverse testen en vragenlijsten af
(o.a. SPPB, Steep ramp test, 6M wandeltest, depressielijst 4DKL, PSK en VVV Vermoeidheid). Tevens worden de eerste adviezen meegegeven.

Start gepersonaliseerd beweegprogramma bij fysiotherapeut

Tweewekelijkse begeleiding in de oefenzaal, daarnaast doet de patiënt thuis oefeningen welke gemonitord worden door de fysiotherapeut.

Duur: gemiddeld 26 weken (sterk afhankelijk van de restverschijnselen). In week 12 vindt een tussenevaluatie plaats waarbij een test-hertest gedaan zal worden. Aan het einde van het revalidatietraject wordt opnieuw een sportmedisch onderzoek verricht en vragenlijsten afgenomen. Aan de hand hiervan vindt een eindevaluatie plaats met de mogelijkheid om onder begeleiding van de fysiotherapeut te blijven (op afstand).

Evaluatie en terugkoppeling

Na het uitgebreid sportmedisch onderzoek maakt de sportarts direct een verslag. Dit verslag sturen we naar de patiënt en de verwijzer. Hierin staan de bevindingen van het onderzoek en het wel of niet starten met het revalidatietraject. Tevens sturen wij een terugkoppeling naar de patiënt en de verwijzer van de tussen- en eindevaluatie.

Doorverwijzen

Via ZorgDomein kunt u als huisarts of medisch specialist uw patiënt elektronisch doorverwijzen naar onze sportartsen en fysiotherapeuten. U vindt dit zorgproduct onder Medisch specialistische zorg > Sportgeneeskunde > Verminderde inspanningstoleratie > Pulmonaal. Onze verwijsblokken kunt u aanvragen per email via info@sportgeneeskunderotterdam.nl.

Meer informatie/ intercollegiaal overleg

Heeft u behoefte aan een intercollegiaal overleg? Dan kunt u contact opnemen met onze medisch manager en sportarts Bas Bulder;
T (010) 304 20 80
E b.bulder@sportgeneeskunderotterdam.nl