ZorgDomein

Sportgeneeskunde Rotterdam is aangesloten bij ZorgDomein. Via ZorgDomein kunt u als huisarts of medisch specialist uw patiënt elektronisch doorverwijzen naar onze sportartsen en fysiotherapeuten. 

Per zorgaanbod staat op Zorgdomein het volgende aangegeven:

  • het traject dat de patiënt bij ons doorloopt,
  • de toegangstijd,
  • eventuele inclusiecriteria;
  • informatie voor de patiënt hoe zij een afspraak bij ons in kunnen plannen. 


Zorgaanbod consult sportarts

Onze zorgproducten zijn te vinden op Zorgdomein onder:
Medisch specialistische zorg > Sportgeneeskunde > aandoeningen houdings- en bewegingsapparaat

ZorgaanbodInclusiecriteria

Sportgeneeskundig consult voor inspanningsgebonden klachten

– Pijn op de borst tijdens inspanning
– Kortademigheid tijdens inspanning
– Duizeligheid in relatie met inspanning
– Sterke vermoeidheid of prestatie vermindering zonder duidelijke oorzaak

Sportgeneeskundige revalidatie bij chronische aandoeningen

Voor opbouw na oncologische, cardiale of pulmonale pathologie of starten met sporten i.v.m. hoog cardiovasculair risicopatroon.

Sportarts bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat

Bij overbelastingsklachten, pijnklachten bij inactieve leefstijl, afwijkend herstel na een acute blessure of groeigerelateerde klachten.

Conservatieve behandeling bij artrose van knie & heup

Bij bewegen en/of sporten met artrose (zonder operatieve indicatie).

Sportgeneeskundige bewegingsanalyse

Overbelastingsklachten.

 

Zorgaanbod fysiotherapie

Onze zorgproducten zijn te vinden op Zorgdomein onder:
Paramedische zorg > Fysio- en oefentherapie

ZorgaanbodInclusiecriteria

Sportfysiotherapie

Sporters en niet-sporters met sportgerelateerde klachten. 

Kruisband revalidatie

Sporters met een kruisbandblessure.
Er is een mogelijkheid tot Biodex krachtmeting, loopanalyse en sportmedisch onderzoek.

Manuele therapie

Cliënten met complexe klachten gerelateerd aan het bewegingsapparaat.

Shockwave therapie

Calcificaties en pees gerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat.

Oncologiefysiotherapie

Oncologisch gerelateerde klachten.

We bieden diverse oncologische revalidatietrajecten aan:

– prehabilitatie
– revalidatie tijdens medische behandelfase
– revalidatie na medische behandelfase
– begeleiding bij palliatieve fase

Oedeemtherapie

Cliënten met oedeem.

Ademhalings- en ontspanningstherapie

Cliënten met ademhaling gerelateerde problematiek of stress klachten.

 

Verwijsblokken

Liever gebruik maken van een verwijsblok in plaats van ZorgDomein? Dat is uiteraard ook mogelijk! U kunt deze aanvragen per email via info@sportgeneeskunderotterdam.nl