Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Sportgeneeskunde Rotterdam op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.sportgeneeskunderotterdam.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Sportgeneeskunde Rotterdam. Sportgeneeskunde Rotterdam is daarvoor niet aansprakelijk.

Copyright

De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo’s, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Sportgeneeskunde Rotterdam of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportgeneeskunde Rotterdam.

Links

De sites waarnaar vanuit https://www.sportgeneeskunderotterdam.nl/ wordt gelinkt, worden door Sportgeneeskunde Rotterdam regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan Sportgeneeskunde Rotterdam voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Sportgeneeskunde Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Sportgeneeskunde Rotterdam behoudt zich het recht voor om iedere link of een programma op enig moment te beëindigen.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw reactie. Zij worden niet aan derden verstrekt. De website van Sportgeneeskunde Rotterdam bevat geen patiënt- of privacygevoelige gegevens, noch is via de website toegang te verkrijgen tot patiënt- of privacygevoelige gegevens anderszins bekend bij Sportgeneeskunde Rotterdam.

Medisch advies

Deze site geeft geen bindend medisch advies. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts of specialist. De informatie op deze site vervangt niet de informatie die door de arts of verpleegkundige aan u is verstrekt.

Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen geen rechten ontleend worden. De vermelde tijden zijn een indicatie van de gemiddelde wachttijden per specialisme. De wachttijd voor een specifiek specialisme kan afwijken van dit gemiddelde.

Ook als uw voorkeur uitgaat naar een bepaalde specialist kan dit betekenen dat de wachttijd langer is. Uw behandelend specialist kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd.

Gebruik cookies

Sportgeneeskunde Rotterdam maakt op deze website gebruik van cookies, hier kunt u zelf akkoord voor geven of niet.

De Youtube video’s op deze website worden ‘embedded’ aangeboden, hierdoor slaat deze website (Youtube/Google) cookies op en verzameld het ook surfgedrag dat door Google gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld advertentiedoeleinden. 

Veiligheid

Veiligheid van onze systemen is erg belangrijk. Bij IT-gerelateerde beveiligingsincidenten kunt u contact opnemen. Vindt u een zwakke plek in onze website of andere systemen? Wij stellen het erg op prijs als u dit bij ons meldt.

Rechten en plichten

U heeft als patënt verschillende rechten en plichten. Zo zijn uw rechten bijvoorbeeld dat u ‘nee’ mag zeggen tegen een voorgestelde behandeling en dat u uw medisch dossier in mag zien. 

Daarnaast heeft u onder andere als plicht om uw arts zo goed mogelijk te informeren én om de hulpverlener of zorginstelling te betalen. 

Meer informatie over alle rechten en plichten kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.