Echografie 


Echografie wordt ingezet als aanvulling op het onderzoek of behandeling van uw sportarts en wordt uitgevoerd op onze locatie door een ervaren echografist die gespecialiseerd is in het bewegingsapparaat. Deze unieke setting waarbij direct overleg tussen patiënt, sportarts, echografist en eventueel fysiotherapeut mogelijk is, heeft bewezen een absolute meerwaarde te hebben voor de behandeling van de patiënt.

Wat is echografie?

Echografie is uitermate geschikt om spieren, pezen, slijmbeurzen en gewrichten in beeld te brengen. Bij echografie maken we gebruik van geluidsgolven die door het weefsel verplaatsen. Het geluid wordt ofwel doorgelaten, ofwel teruggekaatst. Dit is afhankelijk van de dichtheid (hardheid) van het weefsel. De reflecties worden opgevangen en in een (bewegend) beeld omgezet.

Een groot voordeel van echografie ten opzichte van röntgen, MRI of CT is dat het lichaam tijdens beweging beoordeelt kan worden. Daarnaast is het niet schadelijk of gevaarlijk en kan er tijdens het onderzoek eenvoudig vergeleken worden met de zijde waar u geen klachten heeft. 

Voorbeelden wat met echografie gezien kan worden:

  • herstelbelemmerende factoren  
  • pees- en spierontstekingen
  • pees- en spierscheuren
  • slijmbeursontstekingen
  • verkalkingen
  • afwijkingen aan ligamenten of banden 
  • sommige botbreuken
  • afwijkingen aan bloedvaten of zenuwen
  • gewrichtsproblemen zoals artrose

Behandeling met behulp van echografie
Wanneer de sportarts een behandeling adviseert waarbij er geïnjecteerd moet worden, wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van echografie. Op deze manier wordt er exact op de juiste locatie geïnjecteerd.