Tarieven en vergoedingen

Ga direct naar tarieven en vergoedingen van:

Tarieven en vergoedingen

Binnen onze organisatie hanteren wij twee verschillende manieren van facturatie. Wanneer u bij onze afdeling fysiotherapie bent geweest, ontvangt u of uw zorgverzekeraar een factuur van Sportgeneeskunde Rotterdam. In alle andere gevallen (consult sportarts, aanvullende onderzoeken, sportmedische onderzoeken, bewegingsanalyses, etc.) ontvangt u of uw zorgverzekeraar een factuur van Infomedics.

Of u voor vergoeding in aanmerking komt en of u de factuur nog moet indienen is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw polis en welke zorg u bij ons heeft gekregen. Volg de stappen in onderstaand schema om te zien wat voor u van toepassing is.

Coulanceregeling voor kosten bezoek sportarts

Sportgeneeskunde Rotterdam heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat uw behandeling bij onze sportarts niet volledig wordt vergoed. Wij vinden dat zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn, daarom betalen wij 50% van het gedeelte dat u niet vergoed krijgt (de eigen bijdrage) aan u terug. Deze regeling geldt alleen voor een bezoek aan de sportarts, NIET voor een bezoek bewegingswetenschapper of fysiotherapeut. Door u tegemoet te komen in deze eventuele extra kosten uit de eigen bijdrage, heeft u minder eigen kosten voor een bezoek aan de sportarts. Het wettelijk eigen risico valt buiten deze regeling en dient u altijd eerst zelf te betalen. Let op! Wij hebben wel een contract met DSW. Voor verzekerden bij DSW geldt er dus geen eigen bijdrage.

Hoe gaan wij te werk?

Na uw behandeltraject ontvangt u eerst zelf de volledige nota. Deze dient u in zijn geheel te betalen middels de factuur van Infomedics. Vervolgens kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar om aanspraak te maken op vergoeding vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal een percentage van 60-80% van de nota vergoed worden door de zorgverzekeraar. Welk percentage precies vergoed wordt kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Het overige bedrag dat niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, de eigen bijdrage, kunt u binnen 30 dagen na factuurdatum indienen bij ons. Wij zullen vervolgens 50% van deze eigen bijdrage retour storten.

Vraag hier via het coulance formulier de eigen bijdrage terug.

Neem contact op

Heeft u vragen over tarieven en vergoedingen? Of wilt u meer informatie over de coulanceregeling? Neem dan gerust contact met ons op via 010 304 20 80 of stuur een email naar info@sportgeneeskunderotterdam.nl. U kunt ook het formulier invullen op onze contactpagina