Tarieven en vergoedingen

Binnen onze organisatie hanteren wij twee verschillende manieren van facturatie. Wanneer u bij onze afdeling fysiotherapie bent geweest, ontvangt u of uw zorgverzekeraar een factuur van Sportgeneeskunde Rotterdam. In alle andere gevallen (consult sportarts, aanvullende onderzoeken, sportmedische onderzoeken, bewegingsanalyses, etc.) ontvangt u of uw zorgverzekeraar een factuur van Infomedics.

Of u voor vergoeding in aanmerking komt en of u de factuur nog moet indienen is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, uw polis en welke zorg u bij ons heeft gekregen. Volg de stappen in onderstaand schema om te zien wat voor u van toepassing is.

Coulanceregeling eigen bijdrage

Sportgeneeskunde Rotterdam heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat uw behandeling bij onze sportarts niet volledig wordt vergoed. Wij vinden dat zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn, daarom schelden wij het gedeelte dat u niet vergoed krijgt (de eigen bijdrage) voor u kwijt! Door het kwijtschelden van de eigen bijdrage heeft u geen extra kosten voor een bezoek aan de sportarts. Het wettelijk eigen risico valt buiten deze regeling en dient u altijd eerst zelf te betalen. Let op! Wij hebben wel een contract met DSW. Voor verzekerden bij DSW geldt er dus geen eigen bijdrage.

Hoe gaan wij te werk?

Na uw behandeltraject ontvangt u eerst zelf de volledige nota. Deze dient u in zijn geheel te betalen middels de factuur van Infomedics. Vervolgens kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar om aanspraak te maken op vergoeding vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal een percentage van 60-80% van de nota vergoed worden door de zorgverzekeraar. Welk percentage precies vergoed wordt kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Het overige bedrag dat niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, de eigen bijdrage, kunt u binnen 30 dagen na factuurdatum indienen bij ons. Wij zullen deze eigen bijdrage vervolgens retour storten.

Vraag hier via het coulance formulier de eigen bijdrage terug.