Longmeting

De longmeting wordt gebruikt om de kracht en het uithoudingsvermogen van de ademhalingsspieren te meten. De longmeting geeft inzicht of de prestatie verbeterd en de vermoeidheid verminderd kan worden door ademhalingstraining. De meting maakt inzichtelijk of inefficiënte ademhaling of tekort aan kracht- en uithoudingsvermogen oorzaak is van de benauwdheidsklachten. Dit is zinvol en nuttig voor sporters en niet-sporters.

Met deze longmeting kan een gepersonaliseerd trainingsschema opgesteld worden. Dit gepersonaliseerde trainingsadvies kan prestatieverbetering geven bij (duur-)sporten. Tevens kan het de benauwdheidsklachten tijdens de dagelijkse activiteiten of inspanning verminderen.

De test wordt uitgevoerd door onze bewegingswetenschapper en bestaat uit 30 keer zo diep en krachtig mogelijk in- en uitademen in een apparaat, de PowerBreathe. De resultaten worden meteen geanalyseerd en besproken. Na overleg kan meteen gestart worden met uw trainingsschema. U ontvangt een rapport met de resultaten en adviezen direct na de test. Na vijf weken is een nameting om de progressie van de trainingen te meten.

De kosten van een longmeting bedragen € 175,-.

Indien een traject met longtraining niet noodzakelijk is, brengen wij enkel een consult bij de bewegingswetenschapper in rekening.