Tarieven en vergoedingen sportgeneeskunde

Ga direct naar:

Tarieven en vergoedingen sportgeneeskunde

Sinds 2016 is Sportgeneeskunde een medisch specialisme. Hierdoor vallen zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U dient hierbij rekening te houden met uw eigen risico en een eventuele eigen bijdrage. We adviseren altijd uw zorgpolis te raadplegen, zodat u weet wat voor u van toepassing is. Zorgpolissen kunnen onderling veel van elkaar verschillen, waardoor vergoedingen voor behandelingen niet voor iedereen gelijk zijn. 

Vergoeding vanuit de basisverzekering (eigen risico en eventuele eigen bijdrage van toepassing)

Wij brengen de kosten van uw behandeltraject bij de sportarts in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit is een vast bedrag gebaseerd op hoeveel zorg gemiddeld bij patiënten in uw situatie wordt gegeven. Elke DBC heeft een eigen specifieke code, die in ons geval door de sportarts wordt bepaald naar aanleiding van uw diagnose / behandeling. U ontvangt dus geen factuur op basis van de zorg die u specifiek heeft gekregen, maar op basis van de overkoepelende DBC.

Een DBC wordt geopend vanaf het eerste consult met de sportarts en duurt maximaal 90 dagen. Na 90 dagen wordt de DBC gesloten en zal de facturatie in de daaropvolgende weken plaatsvinden.

Wanneer uw behandeltraject langer dan 90 dagen duurt wordt er een nieuwe DBC (vervolgtraject) geopend welke een maximale duur heeft van 120 dagen. Ook hier ontvangt u uiteindelijk na enkele weken een factuur.

Hieronder vindt u de meest voorkomende DBC tarieven die wij hanteren:

Consulten Prijs
1 of 2 consulten € 244,65
3 of meer consulten € 442,70
Een DBC met (zwaar) beeldvormend onderzoek zoals echo, CT-scan of MRI € 617,46
Een DBC (longgeneeskunde) met een uitgebreid onderzoek(en), zoals een inspanningstest bij klachten/symptomen € 763,14

Een compleet overzicht van onze DBC tarieven, ook wel passantentarieven genoemd, kunt u hieronder vinden.

Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2024

Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2023

Zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts (DBC) worden vergoed vanuit de basisverzekering, echter moet u rekening houden met uw eigen risico en is er een kans dat u een deel van de rekening zelf moet betalen (de eigen bijdrage). 

Eigen risico. Het eigen risico in 2024 is minimaal € 385,-. Voor het eigen risico is de startdatum (eerste consult bij de sportarts) bepalend. Is uw eerste behandeltraject gestart in 2023, dan wordt uw eigen risico van 2023 aangesproken. Start uw vervolgtraject in 2024, dan wordt uw eigen risico van 2024 ook aangesproken.

Eigen bijdrage. Er is een drietal soorten zorgpolissen (basisverzekeringen): restitutie-, natura- en een budgetpolis. Bij een natura- en budgetpolis moet u een deel van de rekening zelf betalen wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. De hoogte van het percentage dat u zelf moet betalen, kunt u vinden in uw zorgpolis. 

Vergoeding uit de aanvullende verzekering

Het is mogelijk dat de sportarts u doorverwijst voor aanvullende onderzoeken. Sportmedische onderzoeken/keuringen, fysiotherapie en onderzoeken als een bikefitting, loopanalyse of longmeting worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar kunnen (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk of u aanvullend verzekerd bent en bij welke zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u weet wat voor u van toepassing is. 

Uw eigen risico wordt bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering niet aangesproken.

Inspanningstest

Krijgt u een inspanningstest, omdat u een medische klacht heeft, dan valt deze onder het behandeltraject van de sportarts (DBC) en wordt het vergoed vanuit de basisverzekering. 

PRP-injecties

PRP-injecties worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dit komt doordat PRP-injecties niet wetenschappelijk bewezen zijn. In de praktijk zien wij echter dat het zeer effectief kan zijn. De kosten bedragen €180 per injectie. Ook als u al onder behandeling bent van de sportarts, worden deze injecties niet vergoed. Enkel het herhaalconsult valt binnen de lopende DBC, de injectie is voor eigen kosten.

Hoe verloopt de facturatie?

Wij besteden onze facturatie voor de zorg die u heeft gehad, behalve voor fysiotherapie, uit aan factoringmaatschappij Infomedics. U ontvangt dus niet van ons, maar van Infomedics de factuur. De factuur is opgesteld aan de hand van de door ons verstrekte gegevens en specificaties.

Het kan zijn dat u de factuur van Infomedics nog in moet dienen bij uw zorgverzekeraar om voor (eventuele) vergoeding in aanmerking te komen. Waar u verzekerd bent is hierin bepalend en of u zorg heeft ontvangen vanuit de basis- of aanvullende verzekering. U kunt op onze pagina Infomedics lezen wat voor u van toepassing is. 

Coulanceregeling eigen bijdrage

Sportgeneeskunde Rotterdam heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat uw behandeling bij onze sportarts niet volledig wordt vergoed. Wij vinden dat zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn, daarom betalen wij 50% van het gedeelte dat u niet vergoed krijgt (de eigen bijdrage) aan u terug. Dit geldt echter alleen voor een bezoek aan de sportarts na verwijzing. Door u tegemoet te komen in deze eventuele extra kosten uit de eigen bijdrage, heeft u minder eigen kosten voor een bezoek aan de sportarts. Het wettelijk eigen risico valt buiten deze regeling en dient u altijd eerst zelf te betalen. Let op! Wij hebben wel een contract met DSW. Voor verzekerden bij DSW geldt er dus geen eigen bijdrage.

Hoe gaan wij te werk?

Na uw behandeltraject ontvangt u eerst zelf de volledige nota. Deze dient u in zijn geheel te betalen middels de factuur van Infomedics. Vervolgens kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar om aanspraak te maken op vergoeding vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal een percentage van 60-80% van de nota vergoed worden door de zorgverzekeraar. Welk percentage precies vergoed wordt kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Het overige bedrag dat niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, de eigen bijdrage, kunt u binnen 30 dagen na factuurdatum indienen bij ons. Wij zullen vervolgens 50% van deze eigen bijdrage retour storten.

Vraag hier via het coulance formulier de eigen bijdrage terug.

Neem contact op

Heeft u vragen over tarieven en vergoedingen? Wellicht kunt u het antwoord al vinden op onze veelgestelde vragen pagina. Komt u er niet uit of wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op via 010 304 20 80 of stuur een email naar info@sportgeneeskunderotterdam.nl. U kunt ook het formulier invullen op onze contactpagina