Tarieven en vergoedingen sportgeneeskunde

Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme. Hierdoor worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed vanuit de basisverzekering. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico en een eventuele eigen bijdrage.

Een zorgvraag wil zeggen dat u een medische klacht heeft. Voor een consult bij de sportarts heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.

Wanneer u een afspraak bij de sportarts heeft, wordt er een DBC-traject geopend. Dit gebeurd op dezelfde manier als wanneer u een medisch specialist in het ziekenhuis zou zien.

DBC

Wij brengen de kosten van uw behandeling, conform de zorgverzekeringswet, in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een DBC traject wordt geopend vanaf het eerste consult met de sportarts en duurt maximaal 90 dagen. Na 90 dagen wordt de DBC gesloten en voorzien van een declaratiecode. De facturatie zal in de daaropvolgende weken plaatsvinden. Wanneer uw behandeling langer duurt dan 90 dagen wordt er een nieuwe DBC geopend welke een maximale duur heeft van 120 dagen.

Kosten DBC

Elke DBC heeft een standaardprijs, ook wel passantentarief genoemd. Dit is een gemiddelde van alle kosten die bij een bepaalde diagnose op instellingsniveau is vastgesteld en daarmee niet is opgebouwd uit verschillende losse zorgactiviteiten.

Een DBC van 1 of 2 polikliniekbezoeken€ 231,-
Een DBC van 3 of meer polikliniekbezoeken€ 418,-
Een DBC met (zwaar) beeldvormend onderzoek (zoals echo, röntgen, CT-scan of MRI)€ 583,-
Een compleet overzicht van onze passantentarieven kunt u vinden, door op onderstaand PDF document “Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2021” te klikken. 

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2021

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2020

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2019

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2018

Vergoeding DBC

Een DBC wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de kosten voor eigen rekening hangen af van een tweetal zaken, namelijk:

  1. Het eigen risico. Het eigen risico in 2021 is minimaal € 385,-.
  2. Het type zorgpolis bij niet gecontracteerde zorg.

Voor het eigen risico is de startdatum (eerste consult bij de sportarts) bepalend. Is uw DBC gestart in 2020, dan wordt uw eigen risico van 2020 aangesproken. Is een eventueel vervolgtraject (nieuwe DBC) gestart in februari 2021, dan wordt uw eigen risico van 2021 ook aangesproken.

Contract of betaalovereenkomst met uw zorgverzekeraar

  • DSW Zorgverzekeraar (7029);
  • Stad Holland Zorgverzekeraar (7029);
  • ONVZ Ziektekostenverzekeraar (0441);

Geen contract of betaalovereenkomst met uw zorgverzekeraar

De facturatie gaat in dit geval anders. We hebben onze facturatie uitbesteed aan factoringmaatschappij Fa-med. Via Fa-med ontvangt u onze factuur. We verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te betalen. Meer informatie over Fa-med kunt u hier vinden.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dient u zelf de factuur te declareren. Het kan zijn dat u geen volledige vergoeding ontvangt en een eigen bijdrage moet betalen. Of u een eigen bijdrage moet betalen, hangt af van welke polis u heeft afgesloten en bij welke zorgverzekeraar.
Grofweg zijn er een drietal verschillende soorten polissen, namelijk:

  • Restitutiepolis. Bij een restitutiepolis heeft u minimaal recht op 100 % vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief. De kans is klein dat u een eigen bijdrage moet betalen.
  • Naturapolis. U betaalt een eigen bijdrage, omdat u een percentage vergoed krijgt van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit is een gemiddelde van alle tarieven dat uw zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders heeft afgesproken.
  • Budgetpolis. Deze herkent u aan toevoegingen achter de polis naam, zoals: “Zorgbewust”, “Budgetbewust”, “Online verzorgd” of “Selectief”. Het is een goedkopere variant van de naturapolis met meer beperkende voorwaarden. U betaalt een eigen bijdrage, omdat u een percentage vergoed krijgt van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit is een gemiddelde van alle tarieven dat uw zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders heeft afgesproken.

Voor de hoogte van het vergoedingspercentage en het gemiddeld gecontracteerde tarief kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.