Tarieven en vergoedingen sportgeneeskunde

Wanneer u voor een medische klacht bij de sportarts komt met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist, wordt uw behandeltraject vergoed uit de basisverzekering. Een behandeltraject bij de sportarts kan bestaan uit één of meerdere consulten en aanvullende diagnostiek, zoals een echo, MRI, injecties, etc. Wordt u door de sportarts doorverwezen voor aanvullend onderzoek, zoals een inspanningstest, bikefitting, loopanalyse of longmeting, dan valt dit onder vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Vergoeding uit de basisverzekering

Wij brengen de kosten van uw behandeltraject, conform de zorgverzekeringswet, in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een behandeltraject wordt geopend vanaf het eerste consult met de sportarts en duurt maximaal 90 dagen. Na 90 dagen wordt het behandeltraject gesloten en voorzien van een declaratiecode. De facturatie zal in de daaropvolgende weken plaatsvinden. Wanneer uw behandeltraject langer duurt dan 90 dagen wordt er een vervolgtraject geopend welke een maximale duur heeft van 120 dagen. Ook dit traject wordt voorzien van een declaratiecode waarop facturatie volgt.

De vergoeding en de hoogte van de kosten voor eigen rekening hangen af van een tweetal zaken, namelijk:

1.Het eigen risico. Het eigen risico in 2021 is minimaal € 385,-. Voor het eigen risico is de startdatum (eerste consult bij de sportarts) bepalend. Is uw eerste behandeltraject gestart in 2020, dan wordt uw eigen risico van 2020 aangesproken. Is een eventueel vervolgtraject gestart in februari 2021, dan wordt uw eigen risico van 2021 ook aangesproken.

2.Het type zorgpolis bij niet gecontracteerde zorg. 
Grofweg zijn er een drietal verschillende soorten polissen, namelijk:

  • Restitutiepolis. Bij een restitutiepolis heeft u minimaal recht op 100 % vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief. De kans is klein dat u een eigen bijdrage moet betalen.
  • Naturapolis. U betaalt een eigen bijdrage, omdat u een percentage vergoed krijgt van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit is een gemiddelde van alle tarieven dat uw zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders heeft afgesproken.
  • Budgetpolis. Deze herkent u aan toevoegingen achter de polis naam, zoals: “Zorgbewust”, “Budgetbewust”, “Online verzorgd” of “Selectief”. Het is een goedkopere variant van de naturapolis met meer beperkende voorwaarden. U betaalt een eigen bijdrage, omdat u een percentage vergoed krijgt van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit is een gemiddelde van alle tarieven dat uw zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders heeft afgesproken.

Voor de hoogte van het vergoedingspercentage en het gemiddeld gecontracteerde tarief kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven DBC

Elke DBC heeft een standaardprijs, ook wel passantentarief genoemd. Hieronder kunt u de meest voorkomende DBC tarieven vinden die wij hanteren:

Een DBC van 1 of 2 polikliniekbezoeken€ 231,-
Een DBC van 3 of meer polikliniekbezoeken€ 418,-
Een DBC met (zwaar) beeldvormend onderzoek (zoals echo, röntgen, CT-scan of MRI)€ 583,-
Een DBC met een (uitgebreid) onderzoek(en) (zoals een uitgebreid sportmedisch onderzoek) bij klachten/symptomen € 730,-
Een compleet overzicht van onze passantentarieven 2021 kunt u vinden door op onderstaand PDF document “Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2021” te klikken.

Passantentarief-Sportgeneeskunde-Rotterdam 2021

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2020

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2019

Passantentarief Sportgeneeskunde Rotterdam 2018

Vergoeding uit de aanvullende verzekering

Het is mogelijk dat sportmedische onderzoeken/keuringen en onderzoeken als een inspanningstest, bikefitting, loopanalyse of longmeting vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk of u aanvullend verzekerd bent en bij welke zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de aanvullende verzekering, dient u zelf de factuur te declareren.

Op de website van sportzorg.nl kunt u een overzicht vinden van alle vergoedingen per zorgverzekeraar. Wilt u zeker weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, raadpleeg dan uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Omdat de eventuele vergoeding via de aanvullende verzekering gaat, wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Facturatie

Wanneer wij een contract of betaalovereenkomst hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar, dienen wij uw factuur in bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben in 2021 een contract afgesloten met:

  • DSW Zorgverzekeraar 
  • Stad Holland Zorgverzekeraar

Wanneer u elders verzekerd bent, gaat de facturatie anders. We hebben onze facturatie uitbesteed aan factoringmaatschappij Fa-med*. Via Fa-med ontvangt u onze factuur. We verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dient u zelf de factuur te declareren.

*In de loop van 2021 verandert de naam van Fa-med naar Infomedics.

Vragen

Heeft u vragen over onze tarieven en vergoedingen dan kunt u uw vraag mailen naar declaraties@sportgeneeskunderotterdam.nl of contact opnemen via telefoonnummer 010-304 2080.