Tarieven en vergoedingen consulten sportarts

Sinds 2016 is Sportgeneeskunde een medisch specialisme. Hierdoor vallen zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. U dient hierbij rekening te houden met uw eigen risico. De eigen bijdrage die u eventueel moet betalen, schelden wij voor u kwijt.

We adviseren altijd uw zorgpolis te raadplegen, zodat u weet wat voor u van toepassing is. Zorgpolissen kunnen onderling veel van elkaar verschillen waardoor vergoedingen voor behandelingen niet voor iedereen gelijk zijn. 

Vergoeding uit de basisverzekering
(eigen risico en eventuele eigen bijdrage van toepassing)

Wij brengen de kosten van uw behandeltraject in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit is een vast bedrag gebaseerd op hoeveel zorg gemiddeld bij patiënten in uw situatie wordt gegeven. Elke DBC heeft een eigen specifieke code, die in ons geval door de sportarts wordt bepaald naar aanleiding van uw diagnose / behandeling. U ontvangt dus geen factuur op basis van de zorg die u specifiek heeft gekregen. 

Een DBC wordt geopend vanaf het eerste consult met de sportarts en duurt maximaal 90 dagen. Na 90 dagen wordt de DBC gesloten en zal de facturatie in de daaropvolgende weken plaatsvinden.

Wanneer uw behandeltraject langer dan 90 dagen duurt wordt er een nieuwe DBC (vervolgtraject) geopend welke een maximale duur heeft van 120 dagen. Ook hier ontvangt u uiteindelijk na enkele weken een factuur. 

Hieronder kunt u de meest voorkomende DBC tarieven vinden die wij hanteren:

1 of 2 consulten

€ 231,-

3 of meer consulten

€ 418,-

Een DBC met (zwaar) beeldvormend onderzoek zoals echo, CT-scan of MRI

€ 583,-

Een DBC (longgeneeskunde) met een uitgebreid onderzoek(en), zoals een sportmedisch onderzoek bij klachten/symptomen

€ 730,-

 

Een compleet overzicht van onze DBC tarieven, ook wel passententarieven genoemd, kunt u hieronder vinden.

Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2023

Passantentarieven Sportgeneeskunde Rotterdam 2022

Zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts (DBC) worden vergoed vanuit de basisverzekering, echter moet u rekening houden met uw eigen risico en is er een kans dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. 

Eigen risico. Het eigen risico in 2023 is minimaal € 385,-. Voor het eigen risico is de startdatum (eerste consult bij de sportarts) bepalend. Is uw eerste behandeltraject gestart in 2022, dan wordt uw eigen risico van 2022 aangesproken. Start uw vervolgtraject in 2023, dan wordt uw eigen risico van 2023 ook aangesproken.

Eigen bijdrage. Er zijn drietal soorten zorgpolissen (basisverzekeringen): restitutie-, natura- en een budgetpolis. Bij een natura- en budgetpolis moet u een deel van de rekening zelf betalen wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. De hoogte van het percentage dat u zelf moet betalen, kunt u vinden in uw zorgpolis.

Vergoeding uit de aanvullende verzekering

Het is mogelijk dat de sportarts u doorverwijst voor aanvullende onderzoeken. Sportmedische onderzoeken/keuringen, fysiotherapie en onderzoeken als een bikefitting, loopanalyse of longmeting worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar kunnen (deels) vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk of u aanvullend verzekerd bent en bij welke zorgverzekeraar. Raadpleeg uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u weet wat voor u van toepassing is. 

Uw eigen risico wordt bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering niet aangesproken.

Inspanningstest
Krijgt u een inspanningstest, omdat u een medische klacht heeft, dan valt deze onder het behandeltraject van de sportarts (DBC) en wordt het vergoed vanuit de basisverzekering. 

Facturatie

Wij besteden onze facturatie voor de zorg die u heeft gehad, behalve voor fysiotherapie, uit aan factoringmaatschappij Infomedics. U ontvangt dus niet van ons, maar van Infomedics de factuur. De factuur is opgesteld aan de hand van de door ons verstrekte gegevens en specificaties.

Het kan zijn dat u de factuur van Infomedics nog in moet dienen bij uw zorgverzekeraar om voor (eventuele) vergoeding in aanmerking te komen. Waar u verzekerd bent is hierin bepalend en of u zorg heeft ontvangen vanuit de basis- of aanvullende verzekering. U kunt op onze pagina Infomedics lezen wat voor u van toepassing is. 

Vragen

Heeft u vragen over onze tarieven en vergoedingen, wellicht kunt u deze vinden op onze pagina veelgestelde vragen tarieven en vergoedingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u uw vraag mailen naar declaraties@sportgeneeskunderotterdam.nl.