Peesoverbelasting

Peesoverbelasting

Peesklachten zijn een van de meest voorkomende klachten die wij zien bij Sportgeneeskunde Rotterdam. Peesklachten zijn erg vervelend en geven vaak een langdurig verzuim in sport, bewegen en soms ook werk. Mensen met peesproblematiek doorlopen vaak meerdere soorten behandeltrajecten zonder gewenst effect op de klachten. Door de multidisciplinaire aanpak die wij bij Sportgeneeskunde Rotterdam hanteren, proberen wij ervoor te zorgen om jou zo snel mogelijk van jouw peesklachten af te helpen. 

Ons centrum is gespecialiseerd in het behandelen van peesblessures, zoals een patellapees overbelasting, en heeft voor een groot aantal veelvoorkomende klachten een multidisciplinaire aanpak opgezet. In dit traject worden onder andere onze sportarts, bewegingswetenschapper en de (sport)fysiotherapeut ingezet om een op maat gemaakt programma te maken.

Oorzaken en symptomen peesoverbelasting

Peesoverbelasting kan verschillende oorzaken hebben. Zo komt peesoverbelasting door overmatige belasting, zoals herhaaldelijk rennen, springen of sporten zonder voldoende rust. Ook kan peesoverbelasting komen door een onjuiste techniek tijdens het sporten, of een slechte houding tijdens het sporten.

Symptomen van peesoverbelasting zijn vaak:

  1. Pijn: Pijn langs de pees, die verergert tijdens activiteit en mogelijk afneemt tijdens rust.

  2. Zwelling: Zwelling rond het gebied van de pees.

  3. Stijfheid: Stijfheid in het aangedane gebied, vooral ’s ochtends of na periodes van inactiviteit.

  4. Beperkte bewegingsbereik: Verminderd bewegingsbereik in het gewricht dat de pees beïnvloedt.

Inclusiecriteria

Om in aanmerking te komen voor dit traject moet een patiënt voldoen aan een aantal voorwaarden:

1. Klachtenduur >6 maanden
2. Onsuccesvolle therapie in het verleden
3. Tendinopathie patroon (irritatie van de pees als gevolg van een kwaliteitsvermindering van het peesweefsel)
4. Sportstop/ rust moet mogelijk zijn

Onderzoek en aanvullende diagnostiek

Het traject wordt gestart bij de sportarts met een lichamelijk onderzoek. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van aanvullende diagnostiek in de vorm van een loopanalyse en echografisch en/of radiologisch onderzoek. Bij de dynamische loopanalyse en voetdrukmeting wordt gebruik gemaakt van een loopband met druksensoren en videoanalyse. Dit om te beoordelen of de klachten voortkomen uit het looppatroon of afwikkeling.

Behandelplan

Na het fysieke onderzoek en aanvullende diagnostiek wordt een behandelplan uitgewerkt en opgestart. Dit kan een combinatie zijn van gerichte oefentherapie (zelfstandig of begeleid door onze fysiotherapeut), hands-on behandelingen (bijvoorbeeld mobilisaties, manipulaties, dry needling), maar ook steunzolen, shockwave therapie en prolotherapie.

De patiënt is niet verplicht het behandeltraject fysiotherapie bij ons centrum te volgen. Indien de patiënt bij de fysiotherapeut in de buurt behandeld wenst te worden, verzorgt onze fysiotherapeut een overdracht.

Om de continuïteit van de behandeling te waarborgen worden controle-afspraken ingepland bij de fysiotherapeut, de sportarts en zo nodig de bewegingswetenschapper; in principe totdat patiënten klachtenvrij zijn.

Contact

Wilt u meer informatie over peesoverbelasting? Of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 010 304 20 80 of stuur een email naar info@sportgeneeskunderotterdam.nl.