Sportmedische onderzoeken


Sportgeneeskunde Rotterdam richt zich niet alleen op het behandelen van blessures, maar onze sportartsen geven ook deskundig advies over verantwoord sporten om blessures te voorkomen en je prestaties te verbeteren. Dit doen zij middels een sportmedisch onderzoek. Wij zijn aangesloten bij FSMI en SCAS gecertificeerd en daarmee bevoegd om deze onderzoeken te verrichten.

Wanneer een sportmedisch onderzoek?

Of u een beginnende sporter bent of meer ervaren, om uw doelen verantwoord te kunnen bereiken is het belangrijk te onderzoeken wat uw huidige prestaties zijn en waar ruimte is voor verbetering. Maar ook patiënten met een chronische ziekte hebben baat bij het in beeld brengen van de conditie en belastbaarheid.

Wij adviseren een sportmedisch onderzoek als u:

  • een aandoening of ziekte hebt of er hart- en vaatziekten in de familie voorkomen,
  • uw gezondheid in kaart wilt brengen,
  • wilt beginnen met sporten,
  • in het verleden nooit intensief aan sport hebt gedaan,
  • uw training wilt verbeteren,
  • exact uw trainingszones wilt weten.

Natuurlijk kunt u ook gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe u ervoor staat en wilt u zo goed mogelijk geïnformeerd uw sport bedrijven.

Welke sportmedische onderzoeken bieden wij aan?

Sportgeneeskunde Rotterdam biedt verschillende mogelijkheden aan, van een basis tot zeer uitgebreid onderzoek inclusief vermogens- en lactaatmeting (top). In onderstaande tabel staan de onderdelen per onderzoek gespecificeerd en ziet u in een oogopslag welke onderdelen aan bod komen.

De wachttijd voor een sportmedisch onderzoek is 4 tot 5 weken.

Voor het onderzoek wordt een uitgebreide vragenlijst doorgenomen. In de vragenlijst komen verschillende thema’s aan bod. Het is belangrijk om een indruk te krijgen over hoe iemand zijn sport beoefent. Om welke sporten gaat het? Hoe lang sport iemand al? Op welk niveau wordt er gesport? Worden er wedstrijden gereden, zware toertochten of wil men gewoon fit blijven? Hoeveel uur wordt er aan de hobby besteed en hoe ziet het weekprogramma eruit?

Wordt een sportmedisch onderzoek vergoed door de zorgverzekeraar?

Voor een sportmedisch onderzoek heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Het onderzoek kan vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze afgesloten heeft. Uw eigen risico wordt niet aangesproken. Check van tevoren of dit bij uw verzekeraar het geval is. Meer informatie over onze tarieven en vergoedingen, kunt u hier vinden.

OnderzoekenBasis tot
12 jaar
BasisGrootUitgebreidTop*TriatlonTriatlon top
Meten lengte, gewicht en BMI
Bloeddrukmeting
Saturatiemeting
   
Diverse visustesten
Longfunctietest (spirometrie)
Rusthartfilmpje (ECG)
 
Vetpercentage
 
Basis bloedonderzoek
 Inspanningstest op fiets incl inspannings-ECG
  
Inspanningstest op loopband incl inspannings-ECG
   
Mogelijk i.p.v. op de fiets
Mogelijk i.p.v. op de fiets
VO2max
   
Vragenlijst invullen en overleg met sportarts
Vermogensmeting
   
Lactaatmeting
     
Nabespreking sportarts (en bewegingswetenschapper)
Rapportage met indien nodig mailcontact
Medische verklaring
 € 145,-
€ 175,-
€ 245,-*€ 295,-€ 335,-€ 405,-*435,-

*Voor een top sportmedisch onderzoek moet u in staat zijn om minimaal 40 minuten zeer intensief te kunnen sporten. Tijdens de test wordt uw aerobe systeem opgewarmd en werken we toe naar een maximale inspanning om het verzuringsbeloop te kunnen beoordelen.

Uitgebreid bloedonderzoek

Bij ieder sportmedisch onderzoek kan een uitgebreid bloedonderzoek toegevoegd worden, de kosten hiervoor bedragen € 95,-. Indien u een uitgebreid bloedonderzoek wenst, vragen wij u dit aan te geven bij het maken van uw afspraak. U ontvangt dan van ons een formulier, zodat u een afspraak kunt maken bij een STAR locatie om bloed af te nemen. 

U wordt getest op:
Leukocyten, Differentiatie, Hemoglobine, hematocriet, Ferritine, Foliumzuur, Vitamine B12, Gamma GT, Kreatinine, Cholesterol, Cholesterol HDL, Glucose en Vitamine D.