Tarieven en vergoedingen fysiotherapie

2023

Zitting fysiotherapie€ 42,50
Zitting fysiotherapie online/ telefonisch€ 42,50
Zitting sportfysiotherapie (specialistisch)€ 42,50
Zitting manuele therapie (specialistisch)€ 55,-
Zitting oedeem therapie (specialistisch)€ 55,-
Zitting oncologische fysiotherapie (specialistisch)€ 42,50
Telefonisch overleg t.b.v. cliënt zorgverlener naar zorgverlener€ 18,00
Screening, intake en onderzoek
*Wordt altijd gevolgd door een zitting
€ 97,50
Intake en onderzoek na verwijzing
*Wordt altijd gevolgd door een zitting
€ 97,50
Eenmalige fysio- en oefen therapeutisch onderzoek (Biodex)€ 70,-
Toeslag voor zitting aan huis€ 20,-
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie€ 28,50
Niet nagekomen afspraak specialisatie€ 38,50
Verslag letselschade eenvoudig€ 42,50
Verslag letselschade complex€ 83,50
Medisch fitness 1x per week€ 60,- per maand
Medisch fitness 2x per week€ 120,- per maand

Verwijzing

In de meeste gevallen heeft u voor fysiotherapie geen verwijzing nodig en worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze heeft afgesloten. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarvoor een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig is en u een vergoeding vanuit de basisverzekering ontvangt. Hieronder vindt u een aantal algemene richtlijnen. Raadpleeg uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar wanneer u zeker wilt weten wat voor u van toepassing is.

Vergoeding fysiotherapie voor volwassenen

Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering waarbij een zorgverzekeraar een maximum budget kan hanteren of een maximum aantal behandelingen.

U krijgt maximaal 9 behandelingen voor manuele therapie vergoed, ongeacht of u voor meer behandelingen fysiotherapie verzekerd bent. Alleen wanneer uw zorgverzekeraar een budget hanteert, kunnen dit er meer zijn.

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, hanteren we bovenstaande tarieven.

Vergoeding chronische indicatie fysiotherapie

In de basisverzekering is een vergoeding opgenomen voor chronische fysiotherapie. Hiervoor komt niet iedereen in aanmerking. U komt hiervoor in aanmerking wanneer:

  • Uw klacht voorkomt op de Chronische Lijst Borst, opgesteld door de rijksoverheid.
  • U een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist waar de chronische aandoening en chronische indicatie op beschreven staat.

De vergoeding vanuit de basisverzekering gaat pas in bij de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze heeft afgesloten. Heeft u dit niet of niet voor 20 behandelingen, dan betekent dit dat u de behandelingen zelf moet betalen.

Voorbeeld:
U krijgt 12 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling, krijgt u volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige acht behandelingen, moet u dan zelf betalen. Zie hiervoor bovenstaande tarieven.

Wanneer de behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed, dient u rekening te houden met uw eigen risico (in 2023 is dit minimaal € 385,-). Dit gaat per kalenderjaar. Heeft u behandelingen in 2022 en loopt dit door in 2023, dan wordt uw eigen risico in 2023 weer aangesproken.

U hoeft geen eigen risico te betalen voor behandelingen die vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding fysiotherapie bij artrose knie of heup

Bij een chronische behandeling van artrose in de knie of heup worden bij de meeste zorgverzekeraars de eerste 12 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de 13de behandeling wordt de aanvullende verzekering aangesproken, mits u deze afgesloten heeft.

Er zijn echter ook een aantal zorgverzekeraars die direct de aanvullende verzekering aanspreken. Raadpleeg uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar wat voor u van toepassing is.

Vergoeding fysiotherapie voor kinderen

Bij kinderen jongen dan 18 jaar vergoed de zorgverzekeraar 18 behandelingen vanuit de basisverzekering, ongeacht hoe de ouders verzekerd zijn. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Vergoeding fysiotherapie herstelzorg COVID-19

Eerste behandeltermijn
Herstelzorg na COVID-19, waar onder andere fysiotherapie onder valt, wordt vergoed vanuit het basispakket tot 22 augustus 2022. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.

Waar moet u rekening mee houden:

  • U moet bereid zijn mee te doen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Meer informatie kunt u HIER vinden.
  • Er mag maximaal 6 maanden zitten tussen het infectiestadium COVID-19 en de verwijzing.
  • Na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
  • De maximale periode van behandeling is 6 maanden.
  • Maximaal 50 behandelingen.
  • De vergoeding komt vanuit de basisverzekering waardoor uw eigen risico wordt aangesproken.

Tweede behandeltermijn
Bij uitzonderlijke situaties kan een tweede behandeltermijn nodig zijn wanneer iemand specifieke langetermijnschade heeft, zoals blijvende longafwijking. Dit moet vastgesteld worden door een medisch specialist waarbij we ook een nieuwe verwijzing nodig hebben.

In bijzondere situaties mag de huisarts een nieuwe verwijzing voor de tweede behandeltermijn uitschrijven. Dit is van toepassing wanneer u door de ernstige gevolgen van COVID-19 weinig belastbaar bent geweest of wanneer u een terugslag heeft gekregen waardoor eerder opgetreden herstel deels teniet is gedaan. Op de verwijzing moet duidelijk vermeld staan waarom de aanvullende behandeling nodig en kansrijk is.

Er mag maximaal 4 maanden tussen de eerste en tweede behandeltermijn zitten. Voor de tweede behandeltermijn is de behandelperiode ook maximaal 6 maanden bestaande uit maximaal 50 behandelingen.

De vergoeding komt vanuit de basisverzekering waardoor uw eigen risico wordt aangesproken.

Gecontracteerde zorg

We hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat we rechtstreeks kunnen declareren naar uw zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering of bent u over het maximum budget of behandelingen heen, dan sturen wij de factuur rechtstreeks naar u.