Aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Sportgeneeskunde Rotterdam op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.sportgeneeskunderotterdam.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Sportgeneeskunde Rotterdam. Sportgeneeskunde Rotterdam is daarvoor niet aansprakelijk.