Ga direct naar: 

Vitaliteitsprogramma voor medewerkers

Aan de leefstijl en gezondheid van werknemers wordt steeds meer aandacht besteed tegenwoordig. En dat is ook van belang, om uitval van werknemers tegen te gaan en het werkplezier van werknemers toe te laten nemen. Sportgeneeskunde Rotterdam steunt deze ontwikkeling van harte en biedt daarom een vitaliteitsprogramma aan werkgevers, die dit programma kunnen aanbieden aan hun werknemers. Onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van sportmedisch onderzoek, gespecialiseerde fysiotherapie en beweeganalyses bij sporters en niet-sporters hebben wij gebundeld met de laatste inzichten op het gebied van vitaliteit en vertaald naar een uniek vitaliteitsprogramma voor werknemers. Onderstaand leggen wij uit wat er komt kijken bij het vitaliteitsprogramma. 

Het vitaliteitsprogramma van Sportgeneeskunde Rotterdam

Ons vitaliteitsprogramma is gebaseerd op de pijlers van het Leefstijlroer, ontwikkeld in 2018. Onze leefstijlarts is in het bezit van het Leefstijlvignet. Dat wil zeggen dat zij als leefstijlprofessional op de hoogte is van de meest recente wetenschappelijke inzichten rond leefstijl, thuis is in de pijlers van het Leefstijlroer en regelmatig scholingen volgt over gedragsverandering en gespreksvaardigheden om mensen te motiveren hun leefstijl aan te passen.

Het programma start met een deskundig preventief gezondheidsonderzoek naar voeding, zingeving, ontspanning, slaap, beweging, relaties en financiën. Zo kunnen wij een volledig beeld vormen van de gezondheid de medewerkers. Bovendien kunnen we de werkgever in opvolging van het preventief gezondheidsonderzoek ook professionele interventies bieden om waar nodig de vitaliteit te verbeteren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vitale en gemotiveerde medewerkers minder vaak ziek en ook productiever zijn en daarmee de basis vormen voor een gezonde organisatie.

Evidence based

Het vitaliteitsprogramma is een evidence based programma, dit houdt in dat wij dezelfde medische werkwijze hanteren als bij een reguliere afspraak met de bewegingswetenschapper of sportarts. Daarnaast is het vitaliteitsprogamma meer dan alleen een preventief gezondheidsonderzoek. Er kan, waar nodig, worden gezorgd voor leefstijl interventies op maat voor de werknemers. Hierdoor kan gedragsverandering plaatsvinden en kan de vitaliteit van de werknemers op lange termijn worden verbeterd.

Onderdelen vitaliteitsprogramma voor medewerkers

Preventief gezondheidsonderzoek

1. Uitgebreid bloedonderzoek

Voor een volledig beeld van de gezondheid van de medewerker wordt voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek
een uitgebreid bloedonderzoek gedaan. Dit onderzoek vindt plaats bij een STAR locatie.

2. Gezondheidsonderzoek

Voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek op locatie vult uw medewerker een vragenlijst in over de mentale en
lichamelijke gezondheid en leefstijl. Het gezondheidsonderzoek vindt vervolgens plaats op onze uitgebreide test- en
trainingslocatie. Met alle voorkennis
kunnen we de fitheid, conditie en belastbaarheid van de medewerker in kaart brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren professionals als een sportarts en een bewegingswetenschapper. Alle bevonden resultaten worden direct na het onderzoek besproken met uw medewerker.

Onderdeel Toelichting
Lengte, gewicht en BMI Meting met geijkte lengtemeter en weegschaal
Bloeddrukmeting Meting met geijkte automatische meters
Diverse visustesten Meting van het gezichtsvermogen voor veraf, dichtbij en kleuren zien
Longfunctietest Meting totale longinhoud (FVC), 1 seconde waarde (FEV1) en Peak flow (PEF)
Rusthartfilmpje (ECG) Meting ritme hartslag voor aanwijzingen mogelijke (geboren) afwijkingen
Vetpercentage Meting met huidplooimeter
Inspanningstest incl.ECG Maximaaltest met ECG registratie voor het bepalen van het maximale vermogen, maximale hartslag en bloeddruk

3. Rust- en stressmeting

Met een rust- en stressmeting kunnen wij met behulp van een hartslagband bepalen wat er daadwerkelijk in het lichaam gebeurt in rust wanneer de medewerker ontspant en vervolgens tijdens een stresstest. We meten ook hoe snel de medewerker herstelt van stress. Zo kunnen we analyseren of een medewerker energie kan optimaliseren in verschillende situaties. Dit noemen we energiemanagement.

4. Monitoring d.m.v. een wearable

Nadat het onderzoek op de testlocatie is afgerond, ontvangt uw medewerker een wearable in de vorm van een smartwatch (horloge). Deze verzamelt en analyseert persoonlijke informatie, zoals de hartslag, het slaapritme en het aantal stappen op een dag. Ons team analyseert deze data om trends in het dagelijks leefstijlpatroon vast te kunnen stellen. 

Analyse

Aan de hand van alle gegevens van de werknemers, maken wij een analyse. De gegevens van alle medewerkers worden samengevoegd, de uitkomsten worden geanalyseerd en het gemiddelde van alle uitkomsten wordt bepaald. Alle bijzonderheden worden in kaart gebracht en ook kunnen er aan de hand van de analyse verschillende adviezen voor de werkgever worden opgesteld.

Rapport

Aan de hand van de gegevens uit de analyse wordt een rapport opgesteld. Hierin wordt er uitgelegd wat de vitaliteit is van de werknemers, worden de bijzonderheden toegelicht en worden de adviezen opgenomen die de werkgever kan toepassen. Daarnaast krijgt elke werknemer zijn of haar eigen rapport. 

Leefstijl interventies op maat

Sportgeneeskunde Rotterdam kan vanuit haar brede netwerk verschillende leefstijl interventies bieden aan de werknemers, waar nodig. Dit biedt de kans voor de werknemers om direct aan de slag te gaan met de uitkomsten van het rapport. Denk hierbij aan een afspraak met een sportdiëtist of met een psycholoog. 

Elk bedrijf en elke medewerker is anders. We gaan graag vrijblijvend in gesprek met u om te kijken hoe we ons aanbod zouden kunnen laten aansluiten op uw behoeften en mogelijkheden met ons preventief gezondheidsonderzoek en het vitaliteitsprogramma voor personeel. Zo kunnen we samen kijken of we u mogelijk kunnen ondersteunen bij uw bedrijfsstrategie op het gebied van vitale medewerkers. U kunt daarvoor vrijblijvend contact opnemen of een offerte aanvragen.