Klachtenregeling

Een goed contact met de zorgverlener is heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun zorgverlener, toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft. Tevens kunt u via de volgende link een schematisch overzicht vinden van de Klachtenservice. 

Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen
Uw zorgverlener stelt het op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de direct leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt.

Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

U kunt uw klacht versturen naar Sportgeneeskunde Rotterdam, Jan Leentvaarlaan 37-47, 3065 DC Rotterdam t.a.v. De directie. U kunt ook uw klacht e-mailen naar info@sportgeneeskunderotterdam.nl.

Beoordeling door de Klachtencommissie
Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de klachtencommissie. De klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en één lid. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid. De klachtencommissie kan daarbij een aanbeveling doen welke maatregelen de zorgverlener kan nemen om herhaling te voorkomen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd. De klachtencommissie kan geen bindende uitspraak doen, dat wil zeggen dat de zorgverlener niet verplicht is het advies van de klachtencommissie op te volgen. Normaal gesproken zal hij/zij dat wel doen. Als u wel een bindende, afdwingbare uitspraak wilt moet u een andere procedure volgen, bijvoorbeeld bij het Regionaal Tuchtcollege of bij de burgerlijke rechter.

De klachtencommissie gaat zorgvuldig om met uw privacy. Aan de klachtenprocedure zijn geen kosten verbonden.

Hoe kunt u de klachtencommissie bereiken?
Sportgeneeskunde Rotterdam is aangesloten bij de klachtenregeling van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Hier kunt u meer informatie vinden betreffende de klachtenregeling.

Sportgeneeskunde Rotterdam Fysiotherapie is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). U kunt hiervoor een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

•               de Klachtencommissie van het KNGF  
•               de Commissie van Toezicht van het KNGF
•               het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de KNGF klachtenregeling, beroepsvereniging voor de fysiotherapie en bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie.
Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com of www.keurmerkfysiotherapie.nl.

Sportgeneeskunde Rotterdam Fysiotherapie is aangesloten bij de klachtenregeling van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hier kunt u meer informatie vinden betreffende de klachtenregeling.