Revalidatie

Revalidatieprogramma's

Revalidatie

Sportgeneeskunde Rotterdam biedt diverse revalidatieprogramma’s aan binnen het centrum, zoals longrevalidatie en oncologische revalidatie. Hierbij staat onze multidisciplinaire aanpak centraal. Dit houdt in dat onze sportartsen, bewegingswetenschappers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samenwerken om voor u het beste programma op maat te maken en u hierbij te begeleiden. 

Sportgeneeskunde Rotterdam biedt verschillende revalidatieprogramma voor verschillende klachten/ blessures. Onze programma’s hebben als doel uw belastbaarheid te verhogen, een operatie uit te stellen of zelfs een operatie te voorkomen. Mocht een patiënt niet binnen onze inclusiecriteria vallen voor een specifiek MDI (Multidisciplinaire intake) programma, maar wilt u wel dat uw patiënt gezien wordt door één van onze sportartsen? Dan is dit altijd mogelijk middels een verwijzing. Dit kan onder andere via Zorgdomein.

Revalidatietraject bij een multidisciplinaire instelling

Door samen te werken kunnen onze artsen, bewegingswetenschappers en fysiotherapeuten hun expertise en kennis bundelen om een meer holistische benadering van de zorg te bieden. Dit kan ervoor zorgen dat alle aspecten van de gezondheid en het welzijn van de patiënt worden aangepakt, waardoor een betere algehele uitkomst van de revalidatie wordt bevorderd.

Een multidisciplinair team kan, door de verschillende disciplines, zorgen voor een naadloze en geïntegreerde aanpak van de zorg. Door regelmatig met elkaar te communiceren, terugkoppeling te geven en samen te werken, kunnen onze zorgverleners ervoor zorgen dat de verschillende therapieën en interventies op elkaar zijn afgestemd en elkaar aanvullen, waardoor de efficiëntie van het revalidatieproces wordt verbeterd.

Vragen over revalidatietrajecten?

Heeft u vragen over een revalidatietraject? Of wilt u meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op via 010 304 20 80 of stuur een email naar info@sportgeneeskunderotterdam.nl.