Sportgeneeskunde

Sportarts Carola Dijkers licht toe: Sportgeneeskunde en leefstijl (interventie) gaan hand in hand

Leefstijlgeneeskunde krijgt een steeds belangrijkere rol in de spreekkamer van iedere dokter. Het stimuleren van een gezonde leefstijl om te voorkomen dat zorg nodig is, is één van de speerpunten in het Integraal Zorgakkoord: “Samen werken aan gezonde zorg”.

Vanuit de preventieve kant van ons vak als sportarts zijn wij al jaren bezig met het bevorderen van een gezonde leefstijl. In 2021 ben ik gestart met de 1-jarige post HBO-opleiding tot leefstijlcoach/leefstijlarts omdat ik me nog meer wilde verdiepen in de verschillende aspecten van een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, ontspanning, slaap, sociale contacten, zingeving en natuurlijk beweging. Door middel van een meer coachende aanpak kan ik mensen hier nu beter in begeleiden, zowel naar aanleiding van een sportmedisch onderzoek als ook bij de behandeling van patiënten die op onze poli komen.

Binnen Sportgeneeskunde Rotterdam zijn we inmiddels ook gestart met een pilot bij bedrijven om de vitaliteit van werknemers te verbeteren. We hebben hiervoor een mooi evidence-based vitaliteitsprogramma ontwikkeld. Dit programma start met een preventief gezondheidsonderzoek, waarbij we d.m.v. diverse vragenlijsten (o.a. positieve gezondheid), een rust- en stressmeting, een inspanningstest, bloedonderzoek en monitoring van slaap, stress en beweging m.b.v. een smartwatch de gezondheid in kaart brengen. De resultaten hiervan worden samen besproken. Met het Leefstijlroer als instrument worden kleine haalbare stapjes bepaald die voor de werknemer mogelijk zijn om zijn/haar leefstijl duurzaam te verbeteren.

Door leefstijl te bespreken in de spreekkamer en hierbij als dokter een meer coachende rol aan te nemen, geef je de regie weer terug aan de patiënt om hiermee zelf aan de slag te gaan. Hierbij pak je meer de kern van het probleem aan.