Veelgestelde vragen sportgeneeskunde

Vragen over:

Sportmedische onderzoeken
Fysiotherapie
Tarieven en vergoedingen
PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving)
Uw medisch dossier

Veelgestelde vragen sportgeneeskunde

  • Klachten aan het bewegingsapparaat, zoals spier- en gewrichtsklachten.
  • Klachten gerelateerd aan inspanning, zoals vermoeidheid, verzuring, benauwdheid, maag- darmklachten en overtrainingsklachten.
  • Vragen over voeding, trainingsrichtlijnen en medicijngebruik.
  • Vragen gerelateerd aan (chronisch) ziekte en sporten. Bijvoorbeeld hoe kan je sport het beste hervatten na een operatie of chemotherapie. 
  • Vragen met betrekking tot het verbeteren van prestatie.

Het verschil tussen de specialisaties is dat de sportarts hoofdbehandelaar is. Hij/zij stelt de diagnose en maakt, samen met de patiënt, een plan voor de behandeling. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de beoordeling van de bewegingswetenschapper en de fysiotherapeut. De bewegingswetenschapper beoordeelt het houdings- en bewegingspatroon en gaat op dit gebied op zoek mogelijke oorzaken voor de klachten en eventuele aanpassingen. De fysiotherapeut doet een uitgebreide analyse van het bewegingsapparaat op zoek naar disbalans in spierevenwicht en zorgt voor oefentherapie advies op maat.

Verwijzing – vergoeding: Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij de sportarts dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief aan de sportgeneeskunde/ sportarts van de medisch specialist. Dit kan ook uw huisarts zijn. De vergoeding komt uit de basisverzekering, de hoogte van de vergoeding is conform polisvoorwaarden – voor de hoogte van de vergoeding dient u uw zorgverzekering te raadplegen.