Peesoverbelasting

Peesklachten komen veel voor en geven vaak een langdurig verzuim in sport, bewegen en soms ook werk. Mensen met peesproblematiek doorlopen vaak meerdere soorten behandeltrajecten zonder gewenst effect op de klachten.

Ons centrum is gespecialiseerd in het behandelen van deze blessures en heeft voor een groot aantal veelvoorkomende klachten een multidisciplinaire aanpak opgezet. In dit traject worden onder andere onze sportarts, bewegingswetenschapper en de (sport)fysiotherapeut ingezet om een op maat gemaakt programma te maken.

Inclusiecriteria

Om in aanmerking te komen voor dit traject moet een patiënt voldoen aan een aantal voorwaarden:

1. Klachtenduur >6 maanden
2. Onsuccesvolle therapie in het verleden
3. Tendinopathie patroon
4. Sportstop/rust mogelijk

Onderzoek en aanvullende diagnostiek

Het traject wordt gestart bij de sportarts met een lichamelijk onderzoek. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van aanvullende diagnostiek in de vorm van een loopanalyse en echografisch en/of radiologisch onderzoek. Bij de dynamische loopanalyse en voetdrukmeting wordt gebruik gemaakt van een loopband met druksensoren en videoanalyse. Dit om te beoordelen of de klachten voortkomen uit het looppatroon of afwikkeling.

Behandelplan

Na het fysieke onderzoek en aanvullende diagnostiek wordt een behandelplan uitgewerkt en opgestart. Dit kan een combinatie zijn van gerichte oefentherapie (zelfstandig of begeleid door onze fysiotherapeut), hands-on behandelingen (bijvoorbeeld mobilisaties, manipulaties, dry needling), maar ook steunzolen, shockwave therapie en prolotherapie.

De patiënt is niet verplicht het behandeltraject fysiotherapie bij ons centrum te volgen. Indien de patiënt bij de fysiotherapeut in de buurt behandeld wenst te worden, verzorgt onze fysiotherapeut een overdracht.

Om de continuïteit van de behandeling te waarborgen worden controle-afspraken ingepland bij de fysiotherapeut, de sportarts en zo nodig de bewegingswetenschapper; in principe totdat patiënten klachtenvrij zijn.

Informatie

Wilt u meer informatie ontvangen, heeft u vragen of wilt u onderzoekresultaten inzien? We horen het graag middels ons contactformulier. Wanneer u deze invult, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.