Facturatie via Infomedics

Facturatie via Infomedics

Wij besteden onze facturatie voor de zorg die u heeft gehad, behalve voor fysiotherapie, uit aan factoringmaatschappij Infomedics. U ontvangt dus niet van ons, maar van Infomedics de factuur. De factuur is opgesteld aan de hand van de door ons verstrekte gegevens en specificaties.

Of u de factuur nog in moet dienen bij uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor (eventuele) vergoeding is afhankelijk bij welke zorgverzekeraar uw verzekerd bent en of u zorg vanuit de basisverzekering of aanvullende zorg heeft ontvangen. Hieronder staan alle mogelijke situaties beschreven.

Verzekerd bij DSW of Stad Holland

Bent u onder behandeling (consult) geweest bij onze sportarts en bent u verzekerd bij DSW of Stad Holland, dan is de rekening al ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van uw zorgverzekeraar een betalingsoverzicht waarop staat wat u wel en wat u niet vergoed heeft gekregen en of uw eigen risico is aangesproken. 

 

Bent u bij één van onze bewegingswetenschappers geweest voor een bikefit, loopanalyse of steunzolen of bent u bij ons geweest voor een sportmedisch onderzoek of een sportmedische keuring, dan ontvangt u een factuur van Infomedics. U dient het totale bedrag wat vermeld staat op de factuur over te maken aan Infomedics binnen de gestelde betalingstermijn. 

Om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet u de factuur van Infomedics zelf indienen / declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Overige zorgverzekeraars

Bent u bij één van onze bewegingswetenschappers geweest voor een bikefit, loopanalyse of steunzolen of bent u bij ons geweest voor een sportmedisch onderzoek of een sportmedische keuring, dan ontvangt u een factuur van Infomedics. U dient het totale bedrag wat vermeld staat op de factuur over te maken aan Infomedics binnen de gestelde betalingstermijn. 

Om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet u de factuur van Infomedics zelf indienen / declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Bent u bij één van onze bewegingswetenschappers geweest voor een bikefit, loopanalyse of steunzolen of bent u bij ons geweest voor een sportmedisch onderzoek of een sportmedische keuring, dan ontvangt u een factuur van Infomedics. U dient het totale bedrag wat vermeld staat op de factuur over te maken aan Infomedics binnen de gestelde betalingstermijn. 

Om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet u de factuur van Infomedics zelf indienen / declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

De belangrijkste betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn als volgt:

  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt voor de vervaldatum, zoals vermeld op de factuur. 
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, ontvangt  u een herinnering van Infomedics waarbij u wordt gevraagd de factuur alsnog te voldoen binnen 15 dagen nadat u de herinnering heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening. 
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zelf inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort. 

Regel het online!

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw factuur snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw behandeling controleren
    Ga naar Infomedics. U ziet de rekeningchecker direct bovenaan de pagina staan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op de factuur staat en controleer of uw factuur is betaald. Wanneer dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen
    Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u meer informatie over het Infomedics betaalplan. 

Reageren op factuur

Wij staan u graag te woord met betrekking tot inhoudelijke vragen over uw factuur. Dit kunt doen door een email te sturen naar declaraties@sportgeneeskunderotterdam.nl.

Bent u, om welke reden dan ook, niet in staat om uw nota op tijd te betalen, dan dient u contact op te nemen met Infomedics. De servicedesk van Infomedics is van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur telefonisch te bereiken op 036-20 31 900. 

Hoe verloopt de facturatie?

Wij besteden onze facturatie voor de zorg die u heeft gehad, behalve voor fysiotherapie, uit aan factoringmaatschappij Infomedics. U ontvangt dus niet van ons, maar van Infomedics de factuur. De factuur is opgesteld aan de hand van de door ons verstrekte gegevens en specificaties.

Het kan zijn dat u de factuur van Infomedics nog in moet dienen bij uw zorgverzekeraar om voor (eventuele) vergoeding in aanmerking te komen. Waar u verzekerd bent is hierin bepalend en of u zorg heeft ontvangen vanuit de basis- of aanvullende verzekering. U kunt op onze pagina Infomedics lezen wat voor u van toepassing is. 

Coulanceregeling eigen bijdrage

Sportgeneeskunde Rotterdam heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat uw behandeling bij onze sportarts niet volledig wordt vergoed. Wij vinden dat zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn, daarom betalen wij 50% van het gedeelte dat u niet vergoed krijgt (de eigen bijdrage) aan u terug. De coulanceregeling geldt echter alleen voor een bezoek aan de sportarts na verwijzing. Door u tegemoet te komen in deze eventuele extra kosten uit de eigen bijdrage, heeft u minder eigen kosten voor een bezoek aan de sportarts. Het wettelijk eigen risico valt buiten deze regeling en dient u altijd eerst zelf te betalen. Let op! Wij hebben wel een contract met DSW. Voor verzekerden bij DSW geldt er dus geen eigen bijdrage.

Hoe gaan wij te werk?

Na uw behandeltraject ontvangt u eerst zelf de volledige nota. Deze dient u in zijn geheel te betalen middels de factuur van Infomedics. Vervolgens kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar om aanspraak te maken op vergoeding vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal een percentage van 60-80% van de nota vergoed worden door de zorgverzekeraar. Welk percentage precies vergoed wordt kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Het overige bedrag dat niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, de eigen bijdrage, kunt u binnen 30 dagen na factuurdatum indienen bij ons. Wij zullen vervolgens 50% van deze eigen bijdrage retour storten.

Vraag hier via het coulance formulier de eigen bijdrage terug.

Neem contact op

Heeft u vragen over tarieven en vergoedingen? Wellicht kunt u het antwoord al vinden op onze veelgestelde vragen pagina. Komt u er niet uit of wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op via 010 304 20 80 of stuur een email naar info@sportgeneeskunderotterdam.nl. U kunt ook het formulier invullen op onze contactpagina