Fa-med

Wij besteden de facturatie uit aan factoringmaatschappij Fa-med. U ontvangt dus niet van ons, maar van Fa-med de (rest)factuur van uw behandeling. De factuur is opgesteld aan de hand van de door ons verstrekte gegevens en specificaties.

Specificatie factuur

Op de factuur, die u van Fa-med ontvangt, kunt u zien hoe de factuur is opgebouwd. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoed dan staat dit vermeld. Het resterende bedrag betaalt u aan Fa-med. 

U dient het gehele bedrag aan Fa-med over te maken wanneer er geen vergoeding op de factuur staat aangegeven. Controleer bij uw zorgverzekeraar of u de factuur kunt declareren.  

Betalingstermijn

U dient de factuur, welke u per post van Fa-med ontvangt, binnen 30 dagen te betalen. De betalingsverplichting is niet anders dan wanneer u de factuur rechtstreeks van ons zou ontvangen. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer uw zorgverzekeraar uw factuur nog niet heeft vergoed.

Betaalt u de factuur niet binnen 30 dagen, dan is Fa-med gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. De bijkomende kosten brengen zij in rekening conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling van uw factuur

Er zijn twee manieren om de factuur te betalen, namelijk per acceptgiro of internetbankieren.
Een acceptgiro kun u onderaan de factuur vinden. Vul deze volledig in met uw naam, bankrekeningnummer en uw handtekening.

Voor internetbankieren dient u de volgende gegevens in te vullen:
Ten name van: Fa-med B.V.
Rekeningnummer: NL97ABNA0627000800
Betalingskenmerk: uw notanummer

Reageren op factuur

Wij staan u graag te woord met betrekking tot inhoudelijke vragen over uw factuur. Dit kunt u telefonisch doen door te bellen naar 010 – 304 20 80 of een email te sturen naar declaraties@sportgeneeskunderotterdam.nl.

Bent u, om welke reden dan ook, niet in staat om uw nota op tijd te betalen, dan dient u contact op te nemen met Fa-med. U kunt bij Fa-med bijvoorbeeld “uitstel van betaling” of “betaling in termijnen” aanvragen.

Fa-med is telefonisch te bereiken op 0900 – 08 85 van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. U betaalt hiervoor alleen uw gebruikelijke belkosten.