Infomedics

Wij besteden onze facturatie voor de zorg die u heeft gehad, behalve voor fysiotherapie, uit aan factoringmaatschappij Infomedics. U ontvangt dus niet van ons, maar van Infomedics de factuur. De factuur is opgesteld aan de hand van de door ons verstrekte gegevens en specificaties.

Of u de factuur nog in moet dienen bij uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor (eventuele) vergoeding is afhankelijk bij welke zorgverzekeraar uw verzekerd bent en of u zorg vanuit de basisverzekering of aanvullende zorg heeft ontvangen. Hieronder staan alle mogelijke situaties beschreven.

Verzekerd bij DSW of Stad Holland

Facturatie/vergoeding consult sportarts (basisverzekering)

Bent u onder behandeling (consult) geweest bij onze sportarts en bent u verzekerd bij DSW of Stad Holland, dan is de rekening al ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van uw zorgverzekeraar een betalingsoverzicht waarop staat wat u wel en wat u niet vergoed heeft gekregen en of uw eigen risico is aangesproken. 

Facturatie/vergoeding bewegingsanalysis, sportmedische onderzoeken en sportmedische keuringen (aanvullende zorg)

Bent u bij één van onze bewegingswetenschappers geweest voor een bikefit, loopanalyse of steunzolen of bent u bij ons geweest voor een sportmedisch onderzoek of een sportmedische keuring, dan ontvangt u een factuur van Infomedics. U dient het totale bedrag wat vermeld staat op de factuur over te maken aan Infomedics binnen de gestelde betalingstermijn. 

Om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet u de factuur van Infomedics zelf indienen / declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Overige zorgverzekeraars

Facturatie/vergoeding consult sportarts (basisverzekering)

Bent u onder behandeling (consult) geweest bij onze sportarts, dan ontvangt u  een factuur van Infomedics. U dient het totale bedrag wat vermeld staat op de factuur over te maken aan Infomedics binnen de gestelde betalingstermijn.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering, moet u de factuur van Infomedics zelf indienen / declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Facturatie/vergoeding bewegingsanalysis, sportmedische onderzoeken en sportmedische keuringen (aanvullende zorg)

Bent u bij één van onze bewegingswetenschappers geweest voor een bikefit, loopanalyse of steunzolen of bent u bij ons geweest voor een sportmedisch onderzoek of een sportmedische keuring, dan ontvangt u een factuur van Infomedics. U dient het totale bedrag wat vermeld staat op de factuur over te maken aan Infomedics binnen de gestelde betalingstermijn. 

Om in aanmerking te komen voor eventuele vergoeding vanuit de aanvullende verzekering moet u de factuur van Infomedics zelf indienen / declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

De belangrijkste betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn als volgt:

  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt voor de vervaldatum, zoals vermeld op de factuur. 
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, ontvangt  u een herinnering van Infomedics waarbij u wordt gevraagd de factuur alsnog te voldoen binnen 15 dagen nadat u de herinnering heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening. 
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zelf inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort. 

Regel het online!

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw factuur snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw behandeling controleren
    Ga naar Infomedics. U ziet de rekeningchecker direct bovenaan de pagina staan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op de factuur staat en controleer of uw factuur is betaald. Wanneer dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen
    Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u meer informatie over het Infomedics betaalplan. 

Reageren op factuur

Wij staan u graag te woord met betrekking tot inhoudelijke vragen over uw factuur. Dit kunt u telefonisch doen door een email te sturen naar declaraties@sportgeneeskunderotterdam.nl.

Bent u, om welke reden dan ook, niet in staat om uw nota op tijd te betalen, dan dient u contact op te nemen met Infomedics. De servicedesk van Infomedics is van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur telefonisch te bereiken op 036-20 31 900. 

Famed

We zijn recentelijk overgestapt naar Infomedics. Voorheen werd onze facturering verzorgd door Famed. Het kan zijn dat u nog een rekening ontvangen van Famed van vóór de overstap. Heeft u vragen over deze rekening? Bekijk dan de veelgestelde vragen op Famed of stuur Famed een bericht via hun contactformulier.