Veelgestelde vragen tarieven en vergoedingen

Moet ik een deel van de factuur zelf betalen als ik naar een consult van de sportarts ga?

Ja, maar dit bedrag kunt u aan ons terugvragen door middel van de coulanceregeling. Deze regeling geldt echter niet als u verzekerd bent bij DSW, omdat wij met DSW wel een contract hebben. Lees meer over de coulanceregeling of ga direct naar het formulier om uw eigen bijdrage terug te vragen. 

Omdat een consult bij de sportarts vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dient u ook rekening te houden met uw eigen risico.

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose Behandelcombinatie. Hierin zijn alle stappen opgenomen die nodig zijn om een bepaalde aandoening of ziekte te behandelen, vanaf het eerste consult tot en met de laatste controle, waar een vast tarief aan is gekoppeld. Elke DBC heeft een eigen specifieke code die in ons geval door de sportarts bepaald wordt n.a.v. uw diagnose / behandeling.

U krijgt geen factuur op basis van de zorg die u specifiek heeft gekregen, maar het is een vast bedrag gebaseerd op hoeveel zorg gemiddeld bij patiënten in uw situatie wordt gegeven. Zo kan het zijn dat in sommige situaties het bedrag te hoog is voor wat u heeft gekregen, maar in andere gevallen juist te laag. 

Hieronder staan de meest voorkomende DBC’s die wij hanteren:

1 0f 2 consulten€ 231,-
3 of meer consulten€ 418,-
Een DBC met (zwaar) beeldvormend onderzoek zoals echo, CT-scan of MRI€ 583
Een DBC (longgeneeskunde) met een (uitgebreid) onderzoek(en) zoals een sportmedisch onderzoek bij klachten/symptomen€ 730,-
Ik heb al een rekening ontvangen voor mijn bezoek aan de sportarts. Waarom krijg ik voor de tweede keer een rekening terwijl ik nog onder behandeling ben?

Een behandeltraject bij de sportarts wordt gefactureerd naar aanleiding van een DBC. Meer informatie hierover kunt u onder de vraag “Wat is een DBC?” vinden.

Een DBC wordt geopend vanaf het eerste consult bij de sportarts en duurt maximaal 90 dagen. Na 90 dagen wordt de DBC gesloten en ontvangt u een factuur van ons via Infomedics. Het kan echter zijn dat u nog onder behandeling loopt waardoor een nieuwe DBC (vervolgtraject) geopend wordt. Deze heeft een maximale duur van 120 dagen waarna deze gesloten wordt en u van ons de tweede factuur ontvangt.

Ik volg een multidisciplinair traject bij de sportarts. In het behandelplan is fysiotherapie voorgeschreven. Krijg ik dit vergoed vanuit de basisverzekering?

Op het moment dat u een chronische indicatie heeft en een verwijzing van de huisarts / medisch specialist waar de chronische indicatie op staat, krijgt u de eerste 20 behandelingen eventueel vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze heeft afgesloten. Bent u bijvoorbeeld aanvullend verzekerd voor 10 fysiotherapie behandelingen, dan moet u de overige 10 behandelingen zelf betalen.

Vanaf behandeling 21 krijgt u de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij dient u wel rekening te houden met uw eigen risico.

Wordt een inspanningstest vergoed vanuit de basisverzekering?

Een inspanningstest wordt vergoed vanuit de basisverzekering wanneer u een verwijzing van de huisarts / medisch specialist heeft, onder behandeling loopt bij onze sportarts en u een medische klacht heeft. U dient wel rekening te houden met uw eigen risico. Het kan zijn dat u ook een eigen bijdrage moet betalen, maar deze bijdrage kunt u  aan ons terugvragen via de coulanceregeling.

Ik heb mijn factuur ontvangen. Moet ik deze nog indienen bij mijn zorgverzekeraar?

DSW / Stad Holland
Bent u verzekerd bij DSW of Stad Holland en heeft u een consult bij de sportarts gehad? Dan is de rekening al ingediend bij uw zorgverzekeraar. Maar bent u bij ons geweest voor een bikefit, loopanalyse, steunzolen, sportmedisch onderzoek of sportmedische keuring, dan moet u de factuur nog indienen bij uw zorgverzekeraar om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen. 

Overige zorgverzekeraars
Wanneer u NIET verzekerd bent bij DSW of Stad Holland moet u uw factuur indienen bij uw zorgverzekeraar om voor (eventuele) vergoeding vanuit de basis- en / of aanvullende verzekering in aanmerking te komen. 

Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik naar de sportarts ga?

Ja, omdat een DBC vanuit de basisverzekering wordt vergoed wordt uw eigen risico aangesproken. Dit gaat op dezelfde manier wanneer u bijvoorbeeld naar een ziekenhuis zou gaan. 

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een eigen risico. Het eigen risico minimaal € 385,-.

Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering krijg?

Nee, wanneer u gebruikt maakt van uw aanvullende verzekering wordt uw eigen risico niet aangesproken.